V návaznosti na projekt ve spolupráci s charitativní organizací EDA (která pomáhá rodinám s dětmi, narozenými s různými druhy zrakových postižení) jsme se zabývali mimo jiné tématem kontrastu. S kontrastem úzce souvisí optické umění (tzv. Op-Art), které se též zabývá vyjádřením iluze prostoru na 2D ploše. Na základě inspirace výraznými uměleckými díly Op-Artu  vznikly různé barevné nebo černobílé kompozice. Kreativní proces vytváření a vystřihování tvarů z různých materiálů (např. pěnová hmota příjemná na dotek), nám umožnilo lepší uvědomění si prostorových a barevných vztahů.