CO2 liga – zpráva

Aktivní třídy: 3.A, 3.B, 3.C (43 studentů)

Aktivně oslovené třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 5.B (108 + 8 učitelů)

Na základě vypočítané uhlíkové stopy studenti navrhli způsoby, jak se přiblížit uhlíkové neutralitě, viz tabulka.Návrhy na snížení uhlíkové stopy (základní i doplňující):

A) Zmenšit spotřebu energie; posunout výuku podle změny času (letní /zimní); snížit topení a vzít si raději svetr; výuka venku;

B) Jeden den v týdnu vegetariánský – zmenšit spotřebu masa v jídelně; 

C) Den s přezutím – snížit spotřebu času a prostředků na úklid školy; 

D) Den, kdy se do školy dostaneme MHD, na koloběžce, bruslích nebo pěšky;

E) Bezobalový den – den bez nákupu balených věcí ve školní jídelně; 

Závěr: Studenti třetích ročníků se aktivně zapojili do účasti na 3.misi CO2 ligy. Všichni studenti se zapojili dobrovolně a věnovali tématu opravdu mnoho času i v rámci jiných hodin. Na základě výpočtu CO2 stopy pak studenti navrhli okruhy, kde je možné uhlíkovou stopu zmenšit. Do kampaně jsme doplnili kromě hlavních i dílčí nápady. Každý z oslovených studentů a učitelů si mohl vybrat, jak se do mise zapojí. Osvětovou kampaní se nám podařilo oslovit celkem 108 studentů.

Ostatní studenti, včetně učitelského sboru, se mohli do projektu připojit také, protože v přízemí byla vytvořena nástěnka s vysvětlením tématu a posláním celé mise.

Poděkování: Mé velké díky patří studentům, kteří se zapojili! Díky!Dále pak děkuji vedení, velmi ochotné Martě, Mathiasovi, p.Danielovi, Aleně K. a všem učitelům, kteří nám umožnili během jejich výuky představit program CO2 ligy a celou misi – Ivě Pavlíčkové, Martinovi, Standovi Legovi, Rolandu S.