CO2 liga – IV. mise

V průběhu dubna se v rámci biologie podařilo splnit 1. a 3. část IV. mise, konkrétně setkání a diskuse se starostou a „Mrak slov“. 

Setkání se starostou bylo velmi přínosné a to nejen pro misi, ale především pro studenty. Rovněž odezva pana statrosty Adamce na naše gymnázium byla velmi pozitivní. Ptal se studentů, jak vidí možné pozitivní změny ke zkvalitnění času, který tráví na Praze 12.

Setkání a diskuse studentů 3.A se starostou Prahy 12, Mgr. Janem Adamcem na téma uhlíkové stopy a uhlíkové neutrality Modřan: