Gratulujeme našim
absolventkám a absolventům

Rok se s rokem sešel – a nastal opět čas ústních maturit. Ty letošní probíhaly od 26. května do 2. června a výkonům studentek a studentů přihlíželi nejen vyučující z naší školy, ale také zástupkyně rakouského Ministerstva školství paní OR Dr. Andrea Dorner nebo PhDr. Jan Kratochvíl z Německé školy v Praze (Deutsche Schule Prag), který byl zároveň předsedou maturitní komise. Maturantky a maturanti skládali ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a dále pak ze dvou volitelných předmětů. Všem našim čerstvým absolventkám a absolventům moc gratulujeme, děkujeme za společný čas na OEGP a přejeme hodně štěstí a úspěchů v další etapě jejich života.

Milé maturantky, milí maturanti, ať se vám všechno daří a najdete tu svou správnou životní cestu!