Návštěva bývalého poslance Evropského parlamentu Pavla Svobody na OEGP

Dne 26. ledna 2023 navštívil naši školu pan Pavel Svoboda, vysokoškolský pedagog, bývalý poslanec Evropského parlamentu a mimo jiné také jeden z poradců prezidentské kandidátky Danuše Nerudové v její kampani.

Pan Svoboda měl pro 4. a 5. ročník připravenou přednášku s názvem „Základy evropské integrace“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o historii EU, jejích předchůdcích a zakladatelích. Na přednášku navázala ještě beseda, kdy jsme panu Svobodovi mohli klást naše dotazy a on nám na ně odpovídal.

Děkujeme panu Svobodovi za návštěvu, která byla pro všechny zúčastněné velmi obohacující.