„Wild (Wo)men of Europe“
na Dni otevřených dveří

Nejdůležitější dovedností pro maturitu z anglického jazyka je výstižný detailní popis a srovnávání obrázků. Za tímto účelem popisovali studentky a studenti 6.C v rámci Dne otevřených dveří obrazový materiál „Europe’s Wild Men“ převzatý z časopisu National Geographic: jeden/jedna z nich obrázek popsal/a, druhý/druhá ho musel/a nakreslit. Tímto způsobem si procvičili schopnost poměrně přesně popisovat obrázky, a navíc někteří objevili svůj tvůrčí a umělecký talent. Myslím, že jsme se všichni něco dozvěděli o fascinujících evropských tradicích: v různých zemích si lidé při různých příležitostech oblékají (obvykle trochu) strašidelné kostýmy, od převleků za medvědy v Pyrenejích přes slaměné panáky na polích v Německu až po pravěkého muže „Ötziho“ v Tyrolských Alpách.