Den románských jazyků

Ve středu 28. června uspořádal tým románských jazyků speciální den francouzštiny a španělštiny. Studentky a studenti měli možnost zahrát si pétanque, vyzkoušet si svoje taneční dovednosti na oblíbené písničky a zhlédnout francouzské i španělské filmy. Na závěr akce si mohli studentky a studenti ve vědomostní soutěži otestovat své obecné znalosti o francouzském a hispánském světě. Zároveň byl uspořádán i fotbalový turnaj (vítězem se stal francouzský tým) a gastronomický trh, který připravili studentky a studenti 5. ročníku. Vybrané peníze budou příští rok použity na uspořádání maturitního plesu.

Tým románských jazyků vám všem přeje krásné léto!