Obvodní kolo
přespolního běhu POPRASK

Ve středu 4. řijna 2023 jsme se zúčastnili obvodního kola v přespolním běhu POPRASK v kategorii starší žactvo ZŠ.

Družstvo chlapců v kategorii žactvo ZŠ obsadilo krásné páté místo. Stejné krásné páté místo v kategorii žactvo ZŠ obsadilo i družstvo dívek

Školu reprezentovali:

družstvo dívek – PŮBALOVA ALŽBĚTA, STANÍKOVÁ ANETA,SUDKOVÁ LAURA, KUNEŠOVÁ ANNIKA, JOTOVOVÁ LEONTÝNA, PETŘÍKOVÁ LILIAN

družstvo chlapců – BUREŠ ŠTĚPÁN, ŠKUTA PETR, KADANĚ VOJTĚCH, ČAPEK JAN, TESNER MAXMILIÁN

Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému výsledku.