Hodina moderní chemie

Na naší škole se uskutečnily Hodiny moderní chemie, které připravila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Do hodin se zapojili studentky a studenti 2., 4. a 5. ročníku.

Hodiny byly velmi interaktivní a probíhaly formou dialogu s množstvím pokusů. Zástupci VŠCHT Praha studentům představili nejnovější trendy v chemii a především ukázali praktické aplikace chemie v každodenním životě.

Studenti se například dozvěděli, jak se při spalování uvolňuje energie nebo jak se rozkládají barvy. Největší úspěch však měl pokus s přípravou zmrzliny pomocí tekutého dusíku.

Hodiny moderní chemie byly velmi povedené a všichni si je užili. Děkujeme VŠCHT Praha za jejich realizaci.


Další informace o projektu

Projekt Hodina moderní chemie je stříbrným projektem soutěže EUPRIO Awards z výroční konference asociace EUPRIO na TU Wien. Projekt je určen pro studenty základních a středních škol a jeho cílem je popularizovat chemii a moderní chemické obory.

Projekt Hodina moderní chemie je skvělou příležitostí pro žáky, aby se dozvěděli více o chemii a jejím významu v našem životě.Mgr. Magda Černá, Mgr. Marcela Kutílková