Školní rok 2011/2012

Začátek prázdnin na OEGP

Mag. Anton Kellner / 25.6.2012

Vedení školy a učitelé OEGP přejí všem žákům a jejich rodičům prázdniny plné odpočinku.

Těšíme se na Vás opět ve školním roce 2012/2013!

Nebe nad Berlínem

Mag. Anton Kellner / 25.6.2012

Poslední školní týden před letními prázdninami je vždy obtížný: žáci i učitelé jsou po uplynulém intenzivním školním roce vyčerpaní, zámky jsou uzavřeny a energie pro smysluplné vyučování již chybí na obou stranách.

Několik studentek a studentů ani nechodí do školy, protože jejich rodiče už zarezervovali dovolenou a nebo sami studenti začali pracovat na letní brigádě. Ti, kteří ještě statečně vytrvávají, jsou již po x-tém filmu nebo po všelijakých uklízecích činnostech poněkud rozhořčeni a vše jim tak říkajíc leze na nervy.

To všechno je ale poněkud škoda, protože úspěšný školní rok by měl být také v pozitivní náladě zakončen. Proto kolega Votapek a já nabízíme již několikátým rokem v posledním školním týdnu cestu do německy mluvící oblasti.V červnu 2012 jsme byli se žáky a žákyněmi vyššího stupně v Berlíně, v červnu 2013 pak plánujeme cestu k Baltskému moři.

Oslava 20 let OEGP – Zahradní slavnost

Mag. Anton Kellner / 22.6.2012
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
v rezidenci Rakouského velvyslanectví

Mag. Anton Kellner / 22.6.2012

Po úvodních slovech v. z. pana velvyslance Trauttmannsdorffa hovořil sekční šéf BMUKK Mag. Huber o maturitě jako o charakteristickém základním stavebním kameni pro život a šanci do budoucnosti. Třídní učitelé navázali na kulturu dělání chyb a schopnosti změn (Mag.Jirku) příp. m.j. na Antiku přirovnávající život k plavbě lodí (Mag.Krenn).

Hrubý Karel (8.B) poděkoval jménem obou 8. tříd za angažovanou péči ve škole a na závěr obdrželi naši absolventi maturitní vysvědčení, za potlesku rodičů, učitelů a přátel.

Do budoucnosti vše nejlepší!Grilování na OEGP

Mag. Anton Kellner / 15.6.2012
Žáci učí žáky

Mag. Anton Kellner / 15.6.2012

Potřebuješ doučování? Žáci a žákyně OEGP ti pomohou! Tento systém pomoci má výhodu, že naši vlastní velmi dobří žáci nejlépe vědí, co je u nás důležité.


Třída 5.A na severu Čech!
Projektové dny v Jizerských horách
s třídním učitelem

Mag. Anton Kellner / 11.6.2012

Třída 5.A jela do Jizerských hor do Bedřichova resp. Liberce, kde žáci putovali po lesní naučné stezce na magistrále za 30ti stupňového vedra. K večeři se podávalo chutné vepřové koleno přímo z grilu!! A to hodně!

Příští den šli do městské knihovny (s průvodcem) do Liberce, kde Rakouská republika sponzoruje a buduje rakouský literární fond. Kromě procházky Libercem s historickým výkladem o bývalém německy hovořícím městě Reichenberg navštívili botanickou zahradu a obdivovali velký skleník s tropickými exempláři nejrůznějších botanických zvláštností .

Závěr: velice krásný třídní výlet s vzorným chováním všech žáků!Po stopách Franze Kafky

Mag. Anton Kellner / 4.6.2012

Literárně místopisná naučná vycházka pro 7. třídu OEGP

Pod vedením Mag.Votapka a Mag.Seidla navštívíla třída 7AB muzeum Franze Kafky, pracovali s dotazníkemm pro žáky a pak se šlo k nejdůležitějším domům, náměstím a ulicím s literárně historickou kulisou života a díla Franze Kafky.

Někteří horliví čtenáři předváděli během studia texty „ IN DER STRAFKOLONIE, DAS URTEIL, BRIEF AN DEN VATER,DIE VERWANDLUNG a GROßER LÄRM “.

V roce 2013 oslaví velký pražský spisovatel své 130. narozeniny.Filmový seminář v RKF

„Das Fest des Huhnes“ od Waltera Wippersberga (1992)

Mag. Anton Kellner / 1.6.2012

Třídy 5.A, 5.B a 6.B navštívily pod vedením Mag. Manfreda Seidla Rakouské kulturní fórum v Praze a žáci analyzovali filmovou satiru „Das Fest des Huhnes“. Na konci filmu převedli žáci své zkušenosti s pozorováním interkulturního života do scének. Materiál ÖI je uložen v odkazu na tomto místě.

Srdečný dík RKF, především paní Saře Polewsky a panu Volin, za spolupráci!Velmi respektovaná umělecká výstava
žákovských prací

Mag. Anton Kellner / 31.5.2012

Vernisáž v městské knihovně Ortenovo náměstí 37, Praha

Paní Mgr. Mahdiová zorganizovala v městské knihovně na Ortenově náměstí nádhernou uměleckou výstavu žákovských prací OEGP.

Po strhujícím kytarovém sólu Karolíny Bukovské (6B) obdivovalo mnoho návštěvníků obrázky našich žáků.

Super!
BiT 2012 v Cap Wörth

Jakub Jurnost / 30.5. – 1.6.2012

Na konci května a začátku června jsme měli možnost reprezentovat naši školu na mezinárodním projektu, který se letos konal u Wörtherova jezera v Korutanech. Tento projekt se jmenuje „Biologie v týmu“.

Téma letošního roku bylo „Ecce Homo“(Ejhle člověk). U toho jsme spolupracovali s 5 jinými rakouskými školami. Roční program byl ve formě modulů teoreticky i prakticky zpracován vždy v úterý odpoledne na semináři.

Tento rok jsme byli ubytováni v Cap Wörth – mládežnické ubytovně, která se nachází v bezprostřední blízkosti pro nás důležitých míst a také jezera. Cesta z Prahy tam trvala kolem 9 hodin a byla namáhavá, ale ještě ten večer jsme byli rozděleni do 11 skupin. Tyto pak v nadcházejících dnech řešili různé biologické úkoly.

První pracovní den těmito úkoly bylo počítání pylu a provedení Gramova barvení. Poté pro nás byl připraven vydatný bufet, abychom měli energii na odpoledne, protože na nás čekaly ještě další úkoly. Odpoledne jsme rozpoznávali orgány a prováděli experimenty s lidským smyslovým vnímáním. Pestrý program pracovního dne byl zakončen „bastlovacím večerem“, u čeho každá skupina připravila plakát k nastávající prezentaci její práce.

Na konci soutěže jsme se všichni zase sešli a prezentovali pak tedy svou práci s pomocí plakátů, které jsme předtím připravili. Potom následovalo zakončení a předání cen. Jako každý rok, i letos se daly vyhrát skvělé ceny. Naše gymnázium obsadilo místa ve výtězných skupinách 1. – 4. U vítězné skupiny byl náš školní mluvčí, Jan Zavázal.

Ve volném čase jsme se mohli vykoupat v šestnácti stupňovém „teplém“ jezeře nebo využít halový bazén. Poslední večer jsme všichni společně vyrazili do města Velden, kde se kolem 22 hodin večerních konala vodní-laserová show; zakončena byla ohňostrojem.

Soutěž se nám velice líbila a rádi bychom panu Prof. Schrieblovi poděkovali za doprovod. Velký dík bychom také rádi věnovali panu Prof. Perstovi, který nám moc pomohl s organizací a především také protože zkoordinoval finanční podporu našeho projektu skrze naše sponzory. Bez štědrých příspěvků sponzorů z BMUKK (Reg. Rat. Havlíček ) a Raiffeisen-Leasing-Real Estate (Mag. Lanegger) by toto zakončení projektu nebylo vůbec možné.Zkoušky ÖSD v Rakouském gymnáziu

Mag. Anton Kellner / 21.5.2012

Zkušební tým ÖSD gratuluje srdečně úspěšným absolventům zkoušek ÖSD B1ZDj, ÖSD C1 a obzvlášť Adéle Bráchové (7AB) za úspěšně vykonanou zkoušku ÖSD C2!DaF (němčina jako cizí jazyk)
Projektový výlet prvního ročníku

… s Tématem „Německá praxe“ (Linz, horní Rakousko)

Mag. Anton Kellner / 23.- 25.4.2012

Ve formě tematických modulů a výukových sekvencí šlo v Linzu o použití a zajištění právě osvojených znalostí němčiny v praxi.

Byly přitom použity nejrůznější formy při osvojování si jazyka – dotazníky a odpovědi (psaní), otázky (mluvení),vyprávění a čtení (mimo jiné rádiové vysílání pro rádio FRO Linz), poslech a rozumění (Muzea), psaní (popis osob, pohlednice), městská topografie v Linzu, místní kulinářští zákazníci a celkově propojení Rakouska s Českou republikou (Adalbert Stifter, koňská železnice v Linzu- Budweis).

Opatrování studentů mistrně zvládli DFU Mag. Heidi Jirku, historik Mag. Jan Pils jako český kolega a odborný koordinátor Mag. Seidl Manfred.

Velká chvála patří studentům pro jejich chuť se učit a disciplínu! Byla to povedená evaluace dosavadní práce.Literární workshop třídy 5.A v Pražském literárním domu německy mluvících autorů

Mag. Anton Kellner / 13.4.2012

Pod vedením paní Černé z Radia Brémy se žáci 5.A zúčastnili workshopu k tématu „základní žurnalistické techniky“.

Nejdříve se poslouchaly radiožurnalistické příspěvky,které byly později analyzovány a interpretovány. Poté se studenti sami pustili do psaní a rozvíjeli zprávy, reportáže, Interview, hlášení, bulvární články, komentáře a dokonce i příběhy.

Paní Černá vedla studenty po celé tři hodiny velice svědomitě a motivačně.

Děkujeme paní Černé a Pražskému literárnímu domu za tuto poučnou událost!Exkurze k Trojskému koni v Praze

Mag. Anton Kellner / 13.4.2012

Skupina volitelného předmětu Latiny 8. třídy navštívila Trojského koně na pravém břehu Vltavy v Praze. Ve vyučování překládali latinský mýtus Hygin a analyzovali použití trojského koně v politických karikaturách. Městská část Trója má své jméno po zřícenině starého mlýna ve vesnici Zadní Ovenec, který – dle lidových pověstí- připomínal obyvatelům v 16. století Tróju. Exkurze se konala za ledového větru, přesto byli žáci hodní i přes nepříznivé povětrnostní podmínky.

Pražský literární dům německy píšících autorů
& Bohemia Rotary Club

2. místo „Německé recitační soutěže 2012“ pro OEGP

Mag. Anton Kellner / 28.3.2012

Žák Maximilian Wurm von Sterndorff ( třída 5A) získal ve finále „Německé recitační soutěže 2012″vynikající 2.místo. Recitoval a hrál krátkou satiru “ zázračné rozmnožení peněz”, text byl od Elfriede Awadalla a byl z čítanky IMPULSE 1.

Pražský literární dům německy píšících autorů a Rotary Club Bohemia se touto soutěží pokusili nadchnout mladou generaci pro německý jazyk a probudit jejich čtenářské a přednesové dovednosti.

Celkem došlo 90 příspěvků z Prahy a jiných měst České republiky. Blahopřejeme našim finalistům a organizátorům k velkému úspěchu ve smyslu propagace studia němčiny!Rakouské gymnázium v Praze
a jeho přímá a nepřímá propagace Rakouska

Momentky

Mag. Anton Kellner / 20.3.2012

Jak mnoho může OEGP přispět rakouské ekonomice ukazuje malý přehled minulých týdnů a také příštích dnů.

5. ročníky byly právě v Radstadtu v Sportwelt Amade na překrásném lyžařském kurzu a přivezli s sebou do Prahy stopy profesionálních nabídek zimních sportů.

V příštích týdnech pojedou žáci 6. ročníků do Traunu u Lince, aby si zde společně s Rakouským gymnáziem v Budapešti a BG Traun zahráli divadlo . Také zde poznají účastníci tu nejlepší rakouskou pohostinnost.

Třídy začátečníků OEGP pojedou v polovině dubna do Lince, budou tam bydlet v jedné velmi hezky zařízené mládežnické ubytovně na Guglu a prověří si první znalosti němčiny v praxi. Město Linec jako zvláštní bod na ose s Budějovicemi příp. Prahou jsou mimo jiné v centru pedagogické zprostředkovatelské práce. Mnohý mladý Čech přijede do Prahy s lineckým dortem!

Návštěvy „Pražského literárního domu pro německojazyčnou literaturu“ v rámci exkurze (seminář němčina 8.třída) ,workshopu (5.třída) a udílení ceny (2. recitační soutěž 2012, OEGP má jednoho finalistu !) doplňují propojení sítě kontaktů těchto míst s Prahou.

Nedej na předsudky – odsouzený pohled

Projekt programu Kukusch.at

Martina Bečková (6.A) / 18. – 25.3.2012

V březnu 2012 se sešlo kolem 30 studentů ze čtyř jmenovaných škol v Traunu u Linz, aby devět dní pracovali pod vedením filmové producentky a režisérky Alenky Maly a její asistentky Nory Gumpenberger na přípravách divadelního představení, které vypráví o lásce, sexualitě, závislosti, homosexualitě a o veselých milostných příbězích.

18. – 25. března 2012

– V neděli, 18. března 2012 se sjelo 25 mladých lidí z tří evropských zemí do Traunu.

– Do tohoto dne se ani jeden neznali.

– Přijeli, aby spolu uskutečnili divadelní hru.

– Zkoušeli denně až do noci.

– ( proslýchalo se, že po zkouškách bylo skvělé porozumění mezi kulturami náležitě oslavováno.)

– Kromě soustředěné divadelní práce bylo toto porozumění také dalším důležitým cílem těchto dní.

– Dílo, na kterém tito mladí lidé pracovali, pojednávalo o lásce a zmatku, který s sebou láska nosí.

– Mimo děje vyprávěl také tento večer ale především o tom, kolik toho lidé dokážou, když jsou připraveni si důvěřovat a spoléhat na sebe.

– A také vyprávěl příběh, který se dál nechá vyprávět…

Zobrazení lásky, sexuality, fantazie a vypořádání s vlastním osudem – těmito tématy se se žákyně a žáci z Rakouských škol v Praze a Budapešti, stejně jako z BRG (Reálného gymnázia) v Traunu a z BRG Hamerling z Linzu zabývali v dramaticky zpracované koláži.

„Nedej na předsudky“, divadelní projekt pro mladé lidi, který je organizován a iniciován společenstvím Kukusch z horního Rakouska, se roku 2012 uskutečnil po třetí a pokaždé se ho žáci ÖGP mohli zúčastnit.

Zvláštností tohoto projektu je, že se nejedná o tradiční kulturní cestu, nýbrž o intenzivní spolupráci mladých lidí a také o jejich ubytování v rakouských rodinách, takže se studenti mohou po více jak týden ponořit do úplně nového zážitku.

Také letos byly tyto dny nezapomenutelnou a krásnou zkušeností pro nás pro všechny.

Německá exkurze 6. a 7. tříd

Mag. Anton Kellner / 22.2.2012

…do Znojemského Gymnázia Dr. Karla Polesného:
Předčítání Josefa Haslingera z jeho nového románu „Jáchymov“

Na pozvání Gymnázia Dr. Karla Polesného se 6. a 7. třídy ÖGP rozjely do Znojma, aby si vyslechly spolu se žáky z Gymnazia Horn (Rakousko) a českými hostitely z místního Gymnázia zajímavý přednes rakouského spisovatele Josefa Haslingera.

Haslingerl ve svém aktuálním románu „Jáchymov“ podnikl pokus o vyprávění smutného životního příběhu Bohumila Modrého (českého hokejového gólmana 30. až 50. let 20. Století) na jiný způsob. Hned po předčítání vysvětlit autor jeho přístupy k tomuto politickému tématu a dal nahlédnout do jeho pracovních postupů.

Následně se konala živá diskuze, byly vysloveny velice dobré otázky a v sále panovalo fantastické soustředění, protože Josef Haslinger umí promlouvat k publiku velice podnětně, zasvěceně a upřímně.Školnímu rádiu Echo se podařilo náhrát perfektní záznam z předčítání a vedlo také interview. Román se v březnu objeví na trhu také v českém překladu.

Rakouské gymnázium v Praze tímto srdečně děkuje autorovi Josefovi Haslingerovi a organizátorům Gymnázia Dr. Karla Polesného!Exkurze třídy 8.B
v Pražském literárním domě

Mag. Anton Kellner / 8.2.2012

8. 2. 2012 jsme si udělali s paní Prof. Stoff naučnou vycházku do Pražského literárního domu na Karlově náměstí. Hned po našem příchodu nás srdečně uvítala sympatická paní. Ta nás provedla celým domem a vyprávěla nám o programu, který zrovna v literárním domě probíhá.

Nakonec nám pustila dokumentární film „Čech a Němec se nehraje neboli o slavné historii s tragickým koncem.“ V návaznosti na film následovala diskuze v němčině.

Dozvěděli jsme se mnoho nového o soužití Němců, Čechů a židů v Praze a především o následcích tohoto soužití na pražskou divadelní tvorbu. Slavná éra německého divadla v Praze začíná po otevření Českého národního divadla a je spojena se jmény, která byla v divadelní tvorbě po celé Evropě známá a ještě i jsou – Angelo Neumann, Gustav Mahler, Alexander von Zemlinski.

Ale kdo vůbec ještě ví, že bývalé státní divadlo je dnešní Stavovské divadlo? A kdo ví, že dnešní státní opera patřila k Novému německému divadlu, které pražští Němci postavili – k nelibosti Národního divadla?

Na jevišti Nového německého divadla se konaly slavné výstupy nejznámějších operních a hereckých hvězd.

Praha je mateřským městem a místem kariérového vzestupu mnoha známých umělců.

Praha byla pro německé divadelní umění jednoduše dobrým místem. Nejdůležitějšími osobnostmi byli hlavně německy píšící židovští intelektuálové – Max Brod, Otto Pieck, E.E. Kisch například, kteří se během dob První republiky snažili o plodnou a inspirativní symbiózu českého a německého umění. Ve větší míře byly tyto snahy odměněny, stejně tak jako to mohli zjistit Leoš Janáček nebo Jaroslav Hašek.

Myslím si, že nám návštěva v Pražském literárním domě mnoho přinesla, protože jsme se dozvěděli spoustu nových informací o historii pražské divadelní tvorby.

Řečnická soutěž pro 6. třídy 2012

Vítězka: Adriana Chojnacká

Mag. Anton Kellner / 1.2.2012

Soutěž v řečnění pro 6. třídy, která slouží jako kvalifikace pro 60. Mládežnickou soutěž v řečnění v Rakousku, se přesvědčivě podařilo vyhrát žákyni Adrianě Chojnacka. Zapůsobila na porotce se svým projevem o nebezpečí kybermobbingu a o možnostech, jak se mu bránit.PANOPTIKUM 2
10 minut o TECHNICE, POLITICE, MÓDĚ a HUDBĚ

Mag. Anton Kellner / 10.12.2011

Daniel Plevka (5.B) vysvětluje techniku „Smartboards“, Peter Wygrys (5.B) informuje o bolestivé ztrátě tří A v bodovém hodnocení pro Rakousko, Diana Kovalenko (5.A) představuje jarní módu 2012 a Maximilian Wurm von Sterndorff (5.A) prezentuje ve svém Hit Radiu první tři hity hitparády, a to Avicii, Flo Rida und Taio Cruz.

Adventní návštěva koordinátora němčiny
v domově důchodců Hagibor

Mag. Anton Kellner / 4.12.2011

Paní Dora Pešková (90) byla v červnu 2011 v OEGP jako svědek doby a mluvila v 6.třídě v hodině němčiny o své strašné minulosti pronásledované židovky.

S očividnou radostí přijala nejlépe zaopatřená důchodkyně v domově důchodců Hagibor koordinátora němčiny, horlivě se hned četly oblíbené básně (Goethe!), diskutovalo se o tom a přitom se vypilo i hodně kávy. Současně přišel na návštěvu i rakouský opatrovník Francesco Königsberger, který se v rámci své vzpomínkové služby o paní Peškovou stará.

Bylo rozhodnuto, že bude nadále pěstovat dobrý kontakt k OEGP také obsahově přispívat do výuky (přednášky). Předaná Ročenka, OEGP každopádně nalezla nadšenou moudrou čtenářku!

Divadlo Uranie 2012

Mag. Anton Kellner / 1.12.2011

Divadlo Uranie bylo pozváno Francouzským kulturním institutem ve Vídni a reprezentovalo Rakouské gymnázium v Praze zde na festivalu Divadlo ve Vídni 2012 na Akademickém gymnáziu, kterého se zúčastnilo 10 skupin herců z Česka, Ukrajiny, Rakouska a Turecka. Kromě vydařeného představení se člověk mohl pokochat slavnostní recepcí ve Francouzském Lyceu a nádhernou jarní Vídní.

Interview s Vojtěchem Jozou:
O životě IVP žáka ve Vídni

Mag. Anton Kellner / 1.12.2011

Školní rádio ECHO udělalo rozhovor s Vojtěchem Jozou (7.AB), který dostal stipendium na roční studium v cizině, na gymnáziu Tereziánské akademie ve Vídni. Vypráví o svých dojmech ze školy a uvádí m.j. postřehy a zkušenosti z Vídně.

Hostující reportér rádia ECHO byl Prof. Reinhold Brandl, učitel určený ministerstvem BMUKK pro Rakouské gymnázium v Guatemale.
Nápad a koncepce: Prof. Manfred Seidl.

Nedej na předsudky!

Mag. Anton Kellner / 1.12.2011

Jeden týden, jedna skupina lidí z různých koutů Evropy, jeden jazyk, jedno město, jeden divadelní sál, spousta práce a ještě více zábavy – to byl divadelní projekt Nedej na předsudky 2012!

Nedej na předsudky je nejenom divadelním projektem, ale i projektem o vzájemném porozumění, přátelství a v neposlední řadě o lásce.

Texty daly dohromady naše skvělé umělkyně Alenka Maly a Nora Gumpenberger a všechny byly jedinečné a aktuální.

Představení 24. března bylo vyprodané a mělo obrovský úspěch.Každý si z tohoto večera něco odnesl – jak herci, tak diváci. Všem se to moc líbilo, byli jsme zahlceni chválou a to nám udělalo velkou radost.

PANOPTIKUM 1
10 minut o TECHNICE, POLITICE, MÓDĚ A HUDBĚ

Mag. Anton Kellner / 1.12.2011

Daniel Plevka (5.B) informuje o novém Boeingu 787, Petr Wygrys (5B) vysvětluje ataky super Václava na českou společnost, Diana Kovalenko (5A) představuje podzimní módu 2011 (prosím promiňte nedostatečnou aktuálnost !) a Maximilian Wurm von Sterndorff (5A) prezentuje sám sebe a Davida Guetta s NOTHING BUT THE BEAT.

Šéf rádia ECHO se domnívá, že máme před sebou ještě mnoho práce, ale dlouhá cesta začíná vždy prvním krokem!

Interview s paní Ostr. Prof. Mark v Radiu Echo

Mag. Anton Kellner / 24.11.2011

U příležitosti blížícího se odchodu paní Ostr.Prof. Mark do důchodu udělal NK Manfred Seidl malé interview se svou kolegyní.

Přejeme vše nejlepší!

DaF – soudní proces jako kráká rozhlasová hra

„Woyzeck“ od Georga Büchnera

Mag. Anton Kellner / 24.11.2011

7. třída OEGP shromáždila po četbě a interpretaci sociálního dramatu skupinově podklady pro žalobu proti Woyzeckovi (skupina prokurátor). Druhá polovina třídy (skupina obhájce) se pokoušela najít pro obžalovaného polehčující okolnosti.

Rádio Echo bylo v soudní síni , když byl případ Woyzeck projednáván před soudem v hodině němčiny jako cizí jazyk (DaF).

Filozofická procházka profesora Krenna
na rozloučenou s OEGP

Mag. Anton Kellner / 24.11.2011

Adela Brachova ze školního rádia ECHO dělala rozhovor s profesorem Krennem o jeho postupu, reflektující anabázi v OEGP.

Po tomto školním roce přechází na Rakouské gymnázium v Budapešti.

Přejeme vše nejlepší!

Den otevřených dveří v OEGP

Mag. Anton Kellner / 23.11.2011

Po intenzívních a pečlivých přípravách přichystalo vedení školy, učitelé a žáci OEGP rozmanité programy pro Den otevřených dveří. V určitých časových odstupech se uskutečnily různé prezentace (m.j. ve všech cizích jazycích) a dále zde byly stánky s velmi podrobným náhledem do vyučování a aktivního školního života „ rodiny OEGP“.

Velké úsilí se vyplatilo, přišlo mnoho návštěvníků. Děkujeme za Váš zájem!Maturitní ples 2011

Variatio delectat:
Velmi vydařený ples plný překvapení

Mag. Anton Kellner / 20.11.2011

Po přivítání paní ředitelkou Mag. Benischek a po imatrikulaci prvního ročníku se zaskvěl nejprve Orchestr Johanna Strausse z Coburgu aklasickou taneční hudbous tóny valčíku zahájil tento jedinečný ples k 20. jubileu školy.

Se zřejmou radostí pronesl ve 21 hodin rakouský velvyslanec v Praze Dr.Trauttmansdorff svůj zahajovací projev k početným návštěvníkům plesu. Ozdobou byla klasická část plesu s předáváním šerp maturantům, famózní nastudování pěvecké skupiny Cosmetic Tissues a velké losování tomboly. Jeden návštěvník plesu byl velmi potěšen, když vyhrál v tombole hlavní cenu, červený nespresso- kávovar.

Potom převzal vedení Orchestr Bohumila azrychlil všem tep a dech, což zdůraznili maturanti tanečními vložkami taneční skupiny Fantasy DC a Body Language, a úchvatnou půlnoční uměleckou vložkou se pokusili očividně překonat všechno, co zde tento večer dosud bylo.

Výsledek: rozmanitý, svěží a pestrý byl ples k 20-tiletému jubileu Rakouského gymnázia!Astronomický víkend

Mag. Anton Kellner / 17.11.2011

Po půl roce jsme my – několik žáků z OEGP a pan Mag. Kellner – jeli opět do Řetenic, kde jsme znovu chtěli pozorovat planety, hvězdy, galaxie a satelity.

V pátek odpoledne, poté co jsme přijeli, jsme měli volno, protože jsme tam byli příliš brzy. Přesto jsme neměli moc velkou chuť dělat si domácí úkoly. Ale večer po jídle se nám podařilo pozorovat první objekty. Už jsme to nečekali: předpověď počasí nebyla moc dobrá a počasí také ne –zpočátku! Ale po večeři bylo najednou jasné hvězdnaté nebe. Rychle jsme složili teleskop a šli jsme za studeného počasí pozorovat hvězdy. Tentokrát jsme ale viděli jen několik nejsvětlejších hvězd a hvězdokup, Mars a Saturn.

Předpověď počasí se však naštěstí nevyplnila. Bylo lépe, než hlásila předpověď. Druhý den jsme měli už dopoledne možnost vidět slunce speciálním teleskopem. Byly krásně vidět protuberance (=hmotné oblouky na okraji slunce), což někteří nikdy předtím neviděli. Slunečním teleskopem jsme udělali několik fotografií a čekali jsme do večera, až zase půjdeme pozorovat. Zpočátku bylo počasí ještě krásné, viděli jsme toho tento večer ještě hodně: Venuše jako poloviční kotouč, Mars, Saturn se svými prstenci a dokonce přelet ISS (mezinárodní vesmírné stanice). Obzvlášť světlé byly tentokrát meteory, kterých nebylo málo (podle nás by jich ale mohlo být víc). Kvůli počasí, mraky nám zakryly výhled, jsme ale museli dříve skončit.

Příští den jsme jeli autobusem zpět do Prahy. Přestože restaurace v Řetenicích byla výborná, svůj oběd jsme měli již doma.Vydařená školní slavnost k 20. výročí OEGP

Mag. Anton Kellner / 11.11.2011

Díky nádhernému počasí a pečlivě naplánovanému průběhu se mohla konat školní jubilejní slavnost k 20. výročí Rakouského gymnázia v Praze.

Jako zvláštní hosté se zúčastnili velvyslanec Dr. Trauttmannsdorf s manželkou, sekční šéf BMUKK Mag.Huber, ministerský rada .Dr. Douda, Mag. Stöger, prezident Spolku Rakušanů v Čechách, Dr. Hanslik, předseda školního spolku OEGP a ředitelka Německé školy v Praze ( DSP), paní Beuerle.

A nesmíme zapomenout mnoho rodičů, bývalých absolventů, přátel OEGP a žáků – všichni našli místo buď venku nebo pod báječnýmí/úžasnými/skvělými stany.

Hudební vložky, akrobatické tance, divadelní sekvence , rozhovory z bývalými žáky a učiteli byly ozdobou večera, na kterém nepřišli v žádném případě zkrátka ani labužníci. Po jazykové stránce v podobě vtipných moderátorů se o zábavu postarali Prof. Ursula Stoff a Prof. Ernst Krenn.

Teprve pozdě večer opouštěli všichni OEGP s jistotou : „Byla to nádherná slavnost ve školní společnosti!“

Na tomto místě děkujeme všem sponzorům a mecenášům OEGP za finanční podporu této akce!Students guide students

Prof. Ursula Stoff / 6.-7.11.2011

On November 7th two students from 7.AB, Jachym Bondy and Martin Navara, guided a group of students from the Austrian Commercial School Traun through Prague. They mainly showed them places of interest for young people but also historical and cultural sights in excellent English and with great professionalism.

Students and teachers were truly impressed and I was very proud of them.Cena BMUKK Media Literacy Award 2011
pro třídu 7.AB

Udílení cen v muzejní čtvrti ve Vídni

Mag. Anton Kellner / 20.10.2011

Vybraní zástupci třídy 7.AB koncem října převzali v rámci důstojné oslavy cenu MLA 2011 pro RADIO.

Lyrický projekt „Pražská poezie na téma sklep“ zapůsobila na porotu originálností, jazykovou dovedností a radiofonní přeměnou. Prezentace ve Vídni proběhla bez problémů a byla honorována velkým aplausem. Náročného třídenního pobytu ve Vídni si všichni očividně užívali a velmi dobře střeženou cenu RADIOAWARD přivezli do Prahy na OEGP.Lahvová pošta z OEGP

Mag. Anton Kellner / 14.10.2011

Na staré a humorné cesty komunikace se dostali žáci třídy 5.A v němčině.

Na téma „dopisní přátelství“ vypracovali kratší texty, které pečlivě vodotěsně zabalili do prázdných „IIIy-Dosen“, a za OEGP je vypustili do Vltavy jako lahvovou poštu. A to v oprávněné naději, že někdo tato na břeh vyvržená literární dílka uloví, otevře a odpoví na ně.Soutěž v psaní

Znovuožití naší historie – Dějiny a my

Mag. Anton Kellner / 29.9.2011

… Tak zněl název soutěže v psaní, kterou uspořádal Goethe Institut spolu s Gymnáziem Thomase Manna pro rok 2011-12.

Studentky a studenti měli trochu zašátrat v historii jejich vlastní rodiny a stvořit příběh a obrázkovou koláž. Ze 37 účastníků se Kateřina Lemerová ze třídy 2.B zapsala na třetí místo. Jsme na ni velmi hrdí.Pražský divadelní festival německého jazyka

Mag. Anton Kellner / 27.9.2011

Třídy 7.A a 7.B navštívily monologové představení Monocle Národního divadla v Luxembourgu v kavárně Labuť. Ohňostroj jazykové schopnosti se vyjadřovat, mimiky a gestikulace předvedl herec Luc Schiltz v roli žurnalistky Sylvie von Harden. Krása a ohromný potenciál německého jazyka byly v mnoha podobách v nejpravdivějším slova smyslu „zpracovány“ v tomto vyzývavém Monologu.

Ženství na začátku 20. století bylo vážně něco zvláštního! Z perspektivy malíře Otta Dixe následovali napnutí studenti erotické, lascivní a avantgardní Výstavy Sylvie von Hardens a také povedené scénické balancování mezi malířstvím, živoucím obrazem a mluveným divadlem.

Vídeň všemi smysly

Projekt 6.AB
Vedení: Prof. Ursula Stoff, Mgr. Andrea Cesneková

Mag. Anton Kellner / 27.9.2011

Když pomyslím na Vídeň, …

… Představím si Stephansdom. Už z venku vypadal tak obrovský a velkolepý, ale co jsme vešli dovnitř, bylo všechno ještě působivější. Vevnitř je všechno vyzdobené a všude na člověka dýchá jeho bouřlivá historie. Ale vrcholem návštěvy bylo, když jsme museli vystoupat po stovkách schodů, abychom si mohli užít překrásný výhled. Podívala jsem se dolů, užívala si ten pohled na celou Vídeň a zamilovala jsem se …

Spisovatel a vydavatel kriminálních příběhů
Mag. Preyer jako host v OEGP

Mag. Anton Kellner / 27.9.2013

V rámci SCHLIF pro německé kolegy navštívil Mag. Preyer Josef různé třídy a četl ze svých vlastních textů o Jerry Cottonovi. Dal nahlédnout do napínavých scén, do variant tvorby textů, do návrhu obrazů a skicování hlavních postav a jejich charakterů. Ve vyučovacích hodinách předtím podnikli žáci sami spisovatelské pokusy k Jerry Cottonovi příp. také Lassiter sekvence. Diskutovali s panem Mag. Preyerem o významu a postavení triviální literatury na knižním trhu, spisovatelských myšlenkách a pestrém životě autora.

Rádio ECHO pro vás natočilo některé domácí cvičební texty třídy 7 AB na téma Lassiter. Lassiter se musí ve vybrané scéně skutečně tvrdě postavit na odpor …Evropský den jazyků dne 26.9.2011
v Rakouském kulturním fóru v Praze

Mag. Anton Kellner / 26.9.2011

Na pozvání RKF Praha navštívily třídy 2.A, 2.B, 5.A a 5.B pod vedením koordinátora němčiny Prof. Seidla a Prof. Mark Evropský den jazyků 2011!

Paní Mag. Anne Pritchard-Smith z Univerzity Vídeň (učební pověřenkyně, zplnomocněná pro DAF/DAZ) připravila IMPULZY pro NĚMČINU jako CIZÍ JAZYK, m.j. také k aktuální umělecké výstavě o rakouském malíři Herbertu Brandlovi. Evropský den jazyků žáci prožili tímto způsobem plným aktivity, prací s jazykem a především s radostí.

Děkujeme paní Mag. Elisabeth Marinkovic za příjemnou spolupráci s RKF Praha a paní Mag. Anne Pritchard-Smith za živé a praktické učební impulzy!

Znalosti němčiny: velké plus pro kariéru ( z: PLUS-Magazín Německo-české průmyslové a obchodní komory, srpen 2011 S.32-33)Hodina suplování v hodině němčiny 2.B:
PODZIM jako téma minidialogů

Mag. Anton Kellner / 19.9.2011

Nachlazení (kašel), přátelé onemocnělí při telefonování, přísné maminky doma, filosofické podzimní přemítání a zoufalé nakupování matek a dcer (teplé věci musí sem!) byly výsledkem jedné hodiny suplování v hodině němčiny na téma PODZIM ve třídě 2.B.

Poslechněte si autentické dialogy 2. ročníku němčiny (jako cizí jazyk) zkrášlené skandinávským hlasem Ane Bruns!

Školní interní vzdělávání učitelů na téma Kvalitní personální management (PQM)

Workshop s Mag. Brigitte Schröder (ÖZEPS)

Mag. Anton Kellner / 19.9.2011

V rámci jednodenního školení učitelů se ředitelka a pedagogové OEGP zabývali různými tématy o zajištění a zlepšení kvality. Mimo jiné šlo o stavební kameny vývoje obrazu OEGP, kompetentní, na žáky zaměřené vyučování, hodnocení prospěchu a o možnostech živých diskuzí ve sboru. S mnoha podněty a velkou motivací se profesoři OEGP vraceli pozdě večer domů!První ročníky a první kroky
v předmětu Němčina jako cizí jazyk

Mag. Anton Kellner / 16.9.2011

S velkým nadšením a elánem zahájily obě první třídy 1.A a 1.B Rakouského gymnázia hodiny němčiny. Již se nám velmi dobře daří přestavit se, vyprávět o tom, co rádi jíme a pijeme, jaké povolání mají táta a máma a co žáci dělají rádi ve svém volném čase.

Někteří žáci 1.třídy byli tak odvážní, že udělali pro Rádio Echo reportáž o své rodině v němčině! Mnoho radosti! Bravo! Jen tak dál! Odvahu!

Změna prostředí alias výměna tapet

Mag. Anton Kellner / 2.9.2011

Škola je chráněným územím a je to tak dobře!

Studenti se můžou občas ponořit do myšlenek, dřímat nebo přes den snít, aniž by se museli bát špatných následků. Občas mohou i prezentace nebo termíny „zapomenout“, aniž by se museli bát o své místo na škole. V důvěrných čtyřech zdech může člověk bez ostychu dělat chyby, zkoušet své hranice a těšit se pak ze svých pokroků.

Ale někdy vede důvěra k jednolitosti, znuděnosti, k rutině. Proto je velice oživující se jít občas protáhnout ven, vyzkoušet naučené v novém prostředí a vyzkoušet nové věci…

… Sem tam výměna prostředí („výměna tapet“), sjednocení teorie s praxí ve smyslu tak často žádané celistvosti, přináší všednímu školnímu dni novou barvu a osvěžující změnu.

Začátek je polovina celku!

Mag. Anton Kellner / 1.9.2011

Tímto moudrým rčením od Aristotela si všichni přejeme dobrý start do nového školního roku!

Především ať se podaří začátek našim novým žákům a žákyním ! Vše nejlepší!