Mezinárodní den žen 8. března 2018 pojali studenti a studentky 5.A jako příležitost uspořádat sbírku pro pražské ženy bez domova. Všichni na Rakouském gymnáziu v Praze byli vyzváni, aby darovali nejrůznější hygienické potřeby jako mýdla, pomůcky měsíční hygieny, zubní pasty, léky či kapesníky nebo deodoranty. Protože se na této akci podílela celá škola, vybrala se spousta věcí, na což jsme opravdu hrdí!

Děkujeme tímto všem dárkyním a dárcům, kteří nám pomohli a velkoryse nás podpořili, a také panu Janu Pilsovi za pomoc s dopravou. Všechny darované věci jsme ve středu 21. března 2018 předali karlínské organizaci „Jako doma“ a doufáme, že tak znevýhodněným ženám alespoň trochu usnadníme život.