Projekt k Evropskému dni jazyků
ve 3AB v angličtině         

Při příležitosti Evropského dne jazyků dne 26. 9. 2020 vytvářeli žáci a žákyně tříd 3A a B v rámci výuky anglického jazyka plakát pro propagaci jazykové školy, kterou by chtěli otevřít. Úloha spočívala v tom, najít dobré důvody pro získání znalostí v cizím jazyce a zajímavě znějící jméno pro jazykovou školu, stejně jako v objasnění nabídky kurzů a ve vytvoření oslovujícího plakátu. Práce lze obdivovat na naší webové stránce.

Mag. Christoph Oman