Evropský den jazyků

Dne 26. září slavíme Evropský den jazyků. Také na Rakouském gymnáziu v Praze jsou jazyky středem pozornosti vzdělávání našich žáků. S projektem „Jazykové portréty“ tříd 2ABC ve výuce německého jazyka p. Mgr. Vlčkové a p. NMag. Neumayer El Bakri se chceme zaměřit na jazyky našich žáků a zviditelnit tak vícejazyčnost tříd. Zhotovené portéty lze shlédnout v aule školy.