Výsledky voleb
do školské rady 2020

Vážení rodiče/ zákonní zástupci, milé studentky a studenti,

25. – 30. 9. 2020 se konaly volby do školské rady OEGP. Děkujeme za vaši účast a zveřejňujeme výsledky:

Za pedagogický sbor byl zvolen Mag. Jürgen Schachner.

Za rodiče/zákonné zástupce/zletilé studenty byly zvoleny Ing. Martina Heindl PhD a Bc. Miroslava Matějová

Zvoleným zástupcům gratulujeme!