Sousedé – česko-rakouské
dějiny

Žáci a žákyně maturitních tříd 6.AB měli možnost se v rámci online-rozhovoru setkat s vydavatelkou dějepisné publikace „Sousedé. Česko-rakouské dějiny“, paní Dr. Hildegard Schmoller.

V mezipředmětovém projektu Němčina/Dějiny společně s p. Mgr. Janem Pilsem (dějepis), p. Mag. Martinem Farkasem a p. MMag. Silvií Neumayer El Bakri (německý jazyk) se žáci a žákyně v průběhu ledna zabývali jak v němčině, tak i v češtině vybranými kapitolami publikace. Přitom se soustředili na dobu po druhé světové válce a diskutovali o různých zkušenostech a perspektivách obou sousedních zemí Rakouska a Česka. Online-rozhovor s historičkou paní Dr. Hildegard Schmoller ukázal důležitost znalosti historických událostí pro společnou budoucnost. Byl nám vysvětlen proces vzniku publikace a společných postupů rakouských a českých historiků.

Žáci a žákyně živě diskutovali o různých aspektech a svými otázkami obohatili večer. Shodli jsme se na tom, že publikace představuje důležitý milník pro bilaterální spolupráci obou zemí a pro naši školu velký přínos pro výuku dějepisu.