Narozeniny paní ředitelky
Mag. Isabelly Haleš

V úterý 9. listopadu jsme spolu s naší paní ředitelkou, Mag. Isabellou Haleš, oslavili její narozeniny. Oslava proběhla ve velmi milé a srdečné atmosféře a za pilného přičinění studentek a studentů, vyučujících i dalších zaměstnanců Rakouského gymnázia. Na paní ředitelku čekala vedle spousty gratulací také celá řada překvapení – například vystoupení pěveckého sboru v čele s paní učitelkou Mgr. Kamilou Tůmovou, billboard od studentů 3. a 4. ročníku nebo obraz, na kterém se podíleli všichni studenti a studentky výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky MgA. Aleny Kotzmannové a paní učitelky MgA. Radky Šitner. Na paní ředitelce bylo vidět, že jí každé překvapení udělalo velkou radost. Mnohokrát děkujeme všem za jejich nadšení, pomoc a krásnou práci!