Prager Literaturhaus – přednáška na téma Prager Deutsche Literatur (6.C)

Dne 4. 11. se třída 6.C zúčastnila programu Prager Literaturhaus k tématu Německá pražská literatura. Cca 1,5 hodiny trvající přednáška nás zavedla do meziválečného období, kdy se v Praze psalo i mluvilo vedle češtiny i velmi kultivovanou variantou spisovné němčiny a vznikala literární díla světového významu. Za všechny připomeňme Franze Kafku, Maxe Broda, Franze Werfla či Johannese Urzidila. Obrazový materiál studentům přiblížil, jak vypadala Praha tehdejší doby – Židovské město, Staroměstské náměstí, Pražský hrad – ale také slavné literární kavárny Arco a Louvre, kde se scházela intelektuální elita. Prager Literaturhaus disponuje velkou sbírkou literárních děl autorů Německé pražské literatury – a všechny svazky si bylo možno po přednášce podrobně prohlédnout. Tato instituce ale nehledí pouze do minulosti, zaměřuje se i na stipendijní programy současných českých autorů a autorek, jako je např. R. Denemarková, J. Rudiš, T. Boučková a další. Myslím, že nás všechny tato exkurze do literárních časů dávno minulých i relativně nedávných obohatila nejen o nové poznatky, ale také o nové pohledy na naše hlavní město a jeho bohatou kulturní tradici.