Země – projekt k Evropskému dni jazyků 1BC

U příležitosti Evropského dne jazyků jsme uskutečnili malý projekt o vybraných zemích. Jaká je vaše oblíbená země? Jakým jazykem/jakými jazyky se tam mluví? Kteří slavní lidé zde žijí nebo žili? Jak vypadá vlajka? Žáci tříd 1.B a 1.C shromáždili informace a představili své oblíbené země v němčině.