Máš možnost volby v květnu a červnu:
Policejní akademie ČR a Schaeffler Group

Sérii akcí „Máš možnost volby“ doplnily v květnu a červnu dvě velmi zajímavé návštěvy.

Dne 5. května představil vrchní komisař kpt. Bc. Jiří Kaftan našim studentkám a studentům velmi široké spektrum policejních služeb a s tím spojené možnosti kariérního uplatnění po absolvování Policejní akademie ČR.

Poslední akcí v tomto školním roce byla 26. června návštěva paní Julie Kral, vedoucí oddělení HR Sales & Recruiting CEE/T společnosti Schaeffler. Studentky a studenti měli možnost získat podrobný vhled do procesů řízení lidských zdrojů u jednoho z předních německých dodavatelů v automobilovém a strojírenském průmyslu. Akce také poukázala na vynikající kariérní příležitosti, které přináší vícejazyčné vzdělání, jaké nabízí například naše střední škola.

Všem přednášejícím patří velký dík!