Pozorování Slunce na Štefánikově hvězdárně na Petříně (3.C)

Dne 26. června se třída 3.C vydala pěšky na Petřín. Studentky a studenti navštívili Štefánikovu hvězdárnu, aby pozorovali Slunce pomocí speciálních přístrojů. V současné době se blížíme k 11letému cyklu slunečních skvrn. Díky speciálním filtrům všichni mohli dalekohledem pozorovat i sluneční erupce. Na závěr jsme prošli areálem Pražského hradu.


Mag. Arnulf Wurzer, třídní vyučující 3.C