Evropský den jazyků:
První prezentace v němčině

Žákyně a žáci třídy 1.C předvedli svou první prezentaci v němčině. Každá skupina si vybrala jednu zemi, shromáždila informace a vytvořila v němčině profil země. Následně všichni danou zemi představili a procvičili si správnou výslovnost. Gratulujeme ke krásným výrobkům v oblasti zvuku a obrazu!