Evropský den jazyků:
Školní projekt – 5.C

K Evropskému dni jazyků tvořili studentky a studenti 5.C plakáty v hodině němčiny, které měly představovat jazykovou rozmanitost naší školy. Za tímto účelem byl předem zjišťován počet používaných jazyků, který byl následně graficky zaznamenán na plakátech.