Den otevřených dveří na OEGP


úterý 23. ledna 2024 bylo na Rakouském gymnáziu rušněji než obvykle. Po celý tento den byla totiž naše škola otevřena všem, kteří přemýšlejí o studiu u nás – a jejich nemalý zájem nás velmi těší.

Den otevřených dveří odstartoval již v dopoledních hodinách. V jídelně školy se setkaly desítky zájemců toužících dozvědět se více o fungování školy, náplni studia i letošním přijímacím řízení. Úvodní prezentaci školy přednesenou paní ředitelkou Mag. Isabellou Haleš a jejím zástupcem Mgr. Jiřím Bochezem vystřídala živá debata plná zvídavých otázek směřujících na detaily studia, často právě na propojení české a rakouské výuky na naší škole. Po tomto úvodním bloku se návštěvníci mohli volně projít po budově školy, seznámit se s vybavením tříd a nahlédnout do právě probíhající výuky. Pohotově jim asistovali studenti 4. a 5. ročníků, kteří jim nejen pomohli zorientovat se v prostorách školy, ale mohli také přispět svými postřehy ke studiu na OEGP. Náhledy do výuky
probíhaly až do odpoledních hodin, program dne byl pak zakončen v podobném módu, v jakém začal – prezentací školy pro zájemce, co se rozhodli navštívit naši školu až odpoledne.

Děkujeme za aktivní účast všem, kdo se na dni otevřených dveří podíleli, a přejeme uchazečům hodně štěstí a úspěchů u přijímacích zkoušek!