Středověké umění a literatura

Pomyslnou tečkou za tématem české středověké literatury se stala pro 3.B návštěva expozice středověkého umění v Anežském klášteře.

V úterý 30. ledna 2024 absolvovala třída 3.B vzdělávací program Středověké umění a literatura v Národní galerii v klášteře sv. Anežky české. Na úvod nás paní lektorka seznámila s historií kláštera, na jeho modelu jsme si ukázali charakteristické prvky románského a gotického stylu. Připomněli jsme si význam klášterů pro středověkou vzdělanost a literaturu. Dále už následovala prohlídka expozice středověkých výtvarných a sochařských děl především z doby panování Karla IV. kombinovaná s četbou úryvků z literárních děl téhož období.

Mgr. Jana Pilsová