Karel Schwarzenberg Collage

Jednou z nejsmutnějších událostí minulého roku 2023 bylo bezpochyby úmrtí Karla Schwarzenberga. Jsem přesvědčený, že jsme v něm ztratili významnou osobnost střední Evropy, která se snažila celý tento region tmelit svým věcným a racionálním přístupem k politice. Bývalý diplomat, politik a filantrop nabádal trpělivě nejen českou, ale i evropskou veřejnost k neopakování chyb naší společné minulosti.

Nemohu zapomenout na jeho besedu se žákyněmi a žáky Rakouského gymnázia, kterým se snažil už v roce 2015 otevřít oči v pohledu na rostoucí nebezpečí pro Evropu ze strany Ruska.

Maturitní projekt Karel Schwarzenberg Collage představuje formou originálních pohlednic pestrou osobnost Karla Schwarzenberga, a to včetně všech rolí, kterých se během svého života zhostil. Koláž je zároveň i formou naší pocty, kterou bychom tomuto velkému Evropanovi naší doby chtěli vzdát.