Moc a kouzlo knih

Skupina anglického semináře 5.C navštívila začátkem dubna smíchovské nakladatelství Vitalis Verlag, jediné literární nakladatelství v Praze, které vydává knihy v němčině. Kromě literárních a kulturněhistorických titulů má nakladatelství v nabídce i několik působivých publikací o Franzi Kafkovi. Ředitel nakladatelství Dr. Harald Salfellner nás v nakladatelské vile srdečně přivítal, hovořil o nakladatelství a své práci redaktora. Studentky a studenti měli možnost klást otázky a poté jsme si příjemně popovídali o Praze, Franzi Kafkovi a o rakouském gymnáziu.

Týna (5.C) referuje:

„Dne 4. dubna jsme v rámci semináře „Business English“ měli možnost navštívit nakladatelství Vitalis v Praze. Nakladatelství sídlí na Smíchově ve vile majitele pana Salfellnera. Dozvěděli jsme se, co obnáší práce v nakladatelství. Zároveň se s námi pan Salfellner podělil o své osobní názory na psaní a knihy. Všichni jsme obdivovali jeho bohatou slovní zásobu a schopnost se tak krásně vyjadřovat. Bylo nám velkou ctí setkat se s panem Salfellnerem osobně. Děkujeme panu Schwarzovi za zajímavou exkurzi!“

Toto je odkaz na domovskou stránku nakladatelství!
https://www.vitalis-verlag.com/