Školní rok 2009/2010

Evropský den jazyků

Administrátor / 24.9.2010

Žáci tříd Rim 1, Rim 2 a 5.B navštívili 24.září pět kulturních institucí, aby na vlastní kůži zažili evropský den jazyků. Exkurze začala v Rakouském kulturním fóru Linz- kvízem , německo-českou jazykovou hrou , kávou, čajem a typickými rakouskými moučníky. Další pokračování proběhlo v Britském Council, v Maďarském kulturním institutu, v Českém kulturním centru, a evropský den byl ukončen návštěvou Goethe-institutu.

Žáci tak měli příležitost nahlédnout do pražské jazykové kulturní scény.„Sednout Gerber! Nedostatečná!“

Administrátor / 25.9.2009

5.-7. ročníky navštívily na pozvání Rakouského kulturního fóra film „Der Schüler Gerber“

Friedrich Torberg zanechal svým úspěšným románem „Der Schüler Gerber„ (1930) pozoruhodný text který ještě i nyní člověka „zasáhne“. Kalkulovaný sadismus, zneužívání moci, pedagogika jen od katedry a narcisismus, tím vším ničí profesor matematiky „Gott Kupfer“ mladého, citlivého a nadaného Kurta Gerbera.

Vynikající zfilmování této literární předlohy (R:W.Glück, 1981) nadchlo žáky Rakouského gymnázia a přineslo do tříd látku k diskuzi.

Srdečný dík řediteli Dr.Haugovi a pracovníkům Rakouského kulturního fóra za milé pozvání.


Nepovinný předmět „Radiožurnalistika“

Administrátor / 23.11.2009

Nepovinný předmět „Radiožurnalistika“ má své Logo a zúčastní se soutěže rozhlasových her

Vedoucí nepovinného předmětu „Radiožurnalistika“ vytvořil pro skupinu rozhlasových žurnalistů Rakouského gymnázia Logo s názvem ECHO, které bude uvedeno na veškeré produkci této skupiny. Kromě toho se skupina zúčastní soutěže rozhlasových her na téma DUNAJ, který vypsala stanice Radius 106,6 a která je dotována částkou 300 €.

Rozhlasová hra o délce ca 5 minut bude připravena v blízké budoucnosti k uložení na domovských stránkách našeho gymnázia.


Návštěva v Botanické zahradě v Praze

Administrátor / 23.11.2009

Na začátku nového roku se maturitní třída pod vedením pana Prof. Schriebla vydala navštívit botanickou zahradu. Díky tomu jsme mohli shlédnout a blíže studovat nejrůznější druhy květin a rostlin z různých konců světa. Tím se naše znalosti prohloubily. Například jsme pozorovali Eukalyptus a jeho listy, které nabízely spoustu zajímavostí k diskuzi.

Rostlina eukalyptus ale není jediná, která upoutala naší pozornost. Obdivovali jsme také např. Ginko bilobu, Rhododendron nebo buxbaum. Rádi bychom poděkovali panu Prof. Schrieblovi, stejně jako paní ředitelce, že jsme mohli tuto exkurzi podniknout.

Lukáš Ajchler (8.A)


Koncert v Rakouském kulturním fóru

Administrátor / 23.11.2009

V pátek 2.října 2009 v 16.00 hodin se konal v Rakouském kulturním fóru koncert pěveckého sboru a instrumentálních hráčů Rakouského gymnázia v Praze.

V rámci výměny škol jsme přivítali také pěvecký sbor Vienna Bussines School . Velmi rozmanitý program obou sborů se rozvinul od irských národních melodií přes rakouské a italské lidové písně až k písním z oblasti rocku a popu. Instrumentální hráči předvedli sólové skladby od Gerschwina až po Ježka a dueta od Bacha po Morodera.

Potěšitelné je, že kvalita většiny uměleckých výkonů výrazně přesáhla úroveň žákovského koncertu.


Setkání s šéfredaktory rakouského deníku Standard

Administrátor / 23.11.2009

V rámci výuky němčiny se 6B velmi intenzivně zabývala rokem 1989 . Důležitým podkladem pro naše zkoumání bylo zvláštní vydání rakouského deníku Standard z l.května 2009.

Během projektu nás napadlo pozvat k rozhovoru šéfredaktorku Standardu, paní Alexandru Schmidt a bývalého šéfredaktora Dr. Gerfrieda Sperla. Setkání s nimi dne 2.října 2009 bylo velmi vzrušující o to více, že tento rok a jejich pracovní činnost v tomto roce jsme měli možnost vidět ze dvou zcela rozdílných úhlů pohledu.

Obzvláště nás potěšilo pozvání , aby někteří naši žáci napsali jednu stránku přímo v redakci Standardu, čímž se prohloubily vzájemné kontakty.

Prof. Ursula Stoff


PQM – na naší škole

Administrátor / 23.11.2009

PQM-Pedagogický kvalitní management, nové kouzelné slovíčko rakouských zahraničních škol, platí také pro naši školu . Všichni zúčastnění, rodiče, žáci a učitelé jsou povoláni zajistit a pokud možno zlepšit kvalitu naší školy. Tým PQM se zúčastnil 7.10.- 9.10.2009 semináře v Budapešti.Jako důležitý první krok vyplnili všichni partneři (rodiče,žáci 8. třídy , učitelé) obsáhlý dotazník.

Herbert Woi
Zpráva od paní ředitelky Benischek

Po třetí se letos konal seminář PQM (pedagogický kvalitní management), kterého jsem se úspěšně zúčastnila společně se svým PQM-týmem. Získali jsme důležité informace, které nám snad umožní udržet kvalitu výuky a úroveň na naší škole. Pracovní úkol pro tento školní rok je sebeevaluace, který by měl být uzavřen do března tohoto roku. Důležitým podkladem pro tuto zprávu slouží SEIS-testy. Ráda bych poděkovala všem učitelům, žákům i rodičům, kteří tento test vyplňovali.

Seminář PQM se letos konal v Budapešti a sloužil nejen práci na evaluaci rakouských zahraničních škol, ale také poznávání jiných zahraničních škol , jejich zvláštností v každé hostitelské zemi, komunikaci a výměně názorů.

Děkujeme Rakouské evropské škole v Budapešti, která tuto akci na místě perfektně zorganizovala a nabídla nám bohatý rámcový program. Velký dík patří panu řediteli Alfredu Brychtovi a paní zástupkyni ředitele Stanzer.


Projekt 1989

Administrátor / 23.11.2009

Rok 1989 nebyl jen pro Česko, ale také pro mnoho evropských zemí nezapomenutelným rokem, neboť pro spoustu vychodoevropských zemí znamenalo začátek razantního konce komunistického režimu. Jakmile se hranice rozpustily v nicotu, bylo hned jasné, že i na tehdejší „druhé straně“ žili lidé s podobnými přáními, obavami, touhami a nadějemi.

20 let od té doby uplynulo; doba nejistoty, napětí a omílání radosti je pro mnohé již jen vágní vzpomínkou. Studentky a studenti třídy 6.B ještě v této době nebyli ani na světě, pro ně je tato doba dávnou minulostí.

Přesto, nebo snad právě proto jsme se vydali na cestu stopách dění onoho roku – prováděli jsme rešerše,zabývali se intenzivně se zvláštním vydáním rakouských novin „der Standard“ a prováděli interview tehdejších svědků. V malých skupinách se pak studentky a studenti zabývali různými aspekty a tématy. Vznikla barvitá a rozmanitá mozaika z divadelních scén, filmů, prezentací a televizní diskuze s účastníky ze čtyř různých zemí, kterou jsme pak ukázali čtyřem jiným třídám.

Dodatečně jsme měli setkání s paní Dr. Föderl – Schmid a panem Dr. Sperl z novin „der Standard“ a také jsme se zabývali dvěma filmy na toto téma,“Sbohem, Lenine“ a „Život jiných“.

Bylo nanejvýš zajímavé osvětlit kus naší společné historie a přivést ho tak k životu.

Prof. Ursula Stoff


Seznamovací víkend v Kokořínském údolí

Administrátor / 23.11.2009

10.10.-11.10.2009 v Pensionu Malba, Kokořínský Důl

V sobotu 10.10. 2009 se naše třída, RIM I, sešla v 8:00 před školou, abychom společně strávili víkend v Kokořínském údolí. Jako dozor s námi jela paní učitelka Dvořáková a paní sekretářka Pejcharová.

Autobus přijel se značným zpožděním a byl mnohem menší, než jsme očekávali, ale cesta probíhala hladce a za hodinu jsme dorazili na místo. Před penzionem nás uvítali lektoři z agentury Signum, Katka a Milan. Ubytovali jsme se a potom jsme se lektorům postupně představili. K obědu jsme měli pangase s brambory a pak jsme šli ven a celé odpoledne hráli spoustu různých her. Nejdřív to byl baseball podle zjednodušených pravidel, poté jsme se snažili rozchodit dřevěné konstrukce ve tvaru písmene A, na kterých stál náš spoluhráč. Následovaly hry jako Přísloví, při které jsme museli uhodnout dané pořekadlo jen podle obrázku nebo pantomimy, nebo Provázky, kdy jsme se pokoušeli rozmotat dva zdánlivě nerozmotatelné provázky.

Samozřejmě jsme se při tom neuvěřitelně sblížili. Večer jsme si vyprávěli, co všechno jsme prožili, co nás bavilo nejvíc, co nejmíň, co středně a co bylo nejzajímavější. Velmi důležitý ten večer byl pohřeb pana Neumím a Nedokážu. Na papírky jsme tajně napsali věci, které neumíme, a chtěli bychom se je naučit. Pak se za slavnostního hlasu pana lektora všechny papírky hodily do ohně a spálily. Každý z nás také přihodil kus země nebo poleno.

Ráno jsme po snídani opět probrali vše, co jsme minulý týden dělali, a dokonce jsme si zhotovili výtvarné provedení. Pak jsme připojili několik nových her jako stavění létajícího modulu pro vajíčko tak, aby se při pádu z 1. patra nerozbilo. Během pobytu si naše třída také vytvořila vlastní erb, abychom si jej pověsili do třídy. Na rozloučenou jsme dostali dort a baseballovou pálku. Pak jsme šťastně dojeli domů.

třída římská I

Divadlo Uranie – 5. sezóna

Administrátor / 23.11.2009

Po rozpuštění standardní formace divadle Uranie v důsledku obstáté maturity, přišel čas pro nás, nové členy divadelní skupiny, abychom poprvé na veřejnosti prezentovali naše herecké ambice. V uměleckém centru Britské školy v Praze jsme předvedli pod režií Prof. Ernsta Krenna anglické divadelní dílo od Harolda Pintera.

Nám hercům bylo jasné, že byla do našich rukou také vložena reprezentace Rakouského gymnázia v Praze, proto jsme se na každé zkoušce snažili s největší námahou a úsilím až do dne představení. V malém sále uměleckého centra v PBS se oproti nám mačkalo nějakých 120 lidí. Celé zodpovědnosti za eventuelní (ne)úspěch našeho představení jsme si nyní byli všichni vědomi a bylo by troufalé říci, že jsme všichni byli klidní. Naštěstí se ale naše nervozita rozplynula hned po vstupu na jeviště, takže jsme se mohli plně vžít do našich rolí a užít si tak naši hru.

Teď při pohledu zpátky můžu čestně potvrdit, že se naše představení povedlo. Stejně jako nanejvýš pozitivní reakce našich spolužáků v publiku, tak i učitelů Pražské britské školy, kteří nám vyslovili velkou chválu, nás o tom přesvědčili. Přesto mohu ve jménu všech herců říci, že pro nás byl nějvětší odměnou pohled do aplaudujícího publika. To se teprve projevilo, že naše herecké nasazení nevyšlo na zmar.

Cyril Slavcev

O divadelní hře

„One for the road“ je jednoaktová hra od Harolda Pintera, která dramatizuje újmy na lidských právech skrze státní autoritativní instituce.

Jedna rodina s dítětem se stane obětí politické svévole a zažije bezmoc v jejich zajetí. Násilí v tomto divadelním díle se avšak nekoná na jevišti. Pinter prezentuje krutost a strach jen ve formě verbálních nebo neverbálních náznacích a je to právě ten trik, jenž dává hře její výstižnost a napětí.


Literární festival v Linci

Administrátor / 23.11.2009

Díky povolení paní ředitelky Benischek jsme mohli v odezvě na pozvánku navštívit literární festival PEN, který se poprvé mezinárodně slavil mimo Londýn a sice v Linzu, v návaznosti na 75. světové zasedání PENu. …


Rozhovor s velvyslanci

Administrátor / 23.11.2009

4. listopadu jsme se v rámci dějepisného semináře mohli vyslechnout dva velvyslance, kteří v roce 1989 v Praze a ve Vídni aktivně působili v politice. Celý večer byl organizován Rakouským kulturním fórem. Oba velvyslanci, Marek Venuta, který pracoval ve Vídni a Karl Peterlik, který působil v Praze, se dobře znali a byli dlouholetými přáteli. Z tohoto důvodu bylo obohacující vyslechnout si jejich příběhy a zážitky. Tito muži zažili jednu z nejpodstatnějších událostí naší země a mohli nám podat informace z první ruky.

Nejdříve se nám oba představili. U Marka Venuty bylo už od dětství jasné propojení k Rakousku. Narodil se totiž na Moravě, nedaleko hranic s Rakouskem. Jeho prarodiče pracovali po dlouhou dobu v Rakousku a on sám často jezdil na návštěvu přes hranice. Z přátelství těchto velvyslanců jsme mohli poznat, že tehdejší vztah Rakouska a Československa byl velmi pozitivní. Jak ale mohlo toto fungovat, i když obě vlády byly tak rozdílné?

Oba se shodli na tom, že bylo těžké, ba dokonce skoro nemožné, vybudovat určitou spolupráci mezi oběma státy. Například když rakouská ambasáda podporovala disidenty, byl tento záměr spolupráce prakticky nereálný. Samozřejmě se často objevovali problémy s komunistickou vládou, která se stavěla proti všem pokusům. Ale i se našli momenty, které byly pro tehdejší dobu nepředstavitelné a ohromující. V době, kdy nebylo možné vycestovat, obdržela celá skupina umělců Pražské opery vízum do Rakouska, kde měli ve vídeňské státní opeře prezentovat hru Bedřicha Smetany. Pro všechny to byla velké čest, smět hrát na prknech rakouské opery. Jiný příběh vyprávěl Karl Peterlik. Oba velvyslanci přišli s nápadem, uspořádat setkání československých a rakouských starostů. Celá akce se měla konat na území Rakouska, problém ale byl, jak tak rychle získat vízum pro 50 československých starostů. Závěrem se vše podařilo a autobus s 50 starosty z okolí Znojma směl přejet hranice bez kontroly. Dalším velkým úspěchem obou velvyslanců byla skutečnost, že od roku 1985 nedošlo na hranicích k žádnému zabití.

Po první částí následovala diskuze, které se mohli všichni zúčastnit a klást otázky oběma velvyslancům. Pro rakouského velvyslance, Karla Peterlika, bylo nejtěžším najít určitou rovnováhu, na jedné straně totiž stáli disidenti, kteří potřebovali pomoc a na druhé československá vláda. Nemohl všechny disidenty podporovat, a k tomu ignorovat komunistickou vládu. V diplomacii jde o vztahy mezi státy a Peterlik chtěl, aby spojení s Československem zůstalo i nadále dobré. Na závěr pan Peterlik pověděl zábavný zážitek s Václav Havlem, který teprve jako prezident získal pas a radoval se jako malé dítě.

Byl to velmi příjemný večer, ve kterém jsme se hodně dozvěděli o roce 1989 a také o světě diplomacie. Získali jsme historický vhled do stále ještě nedávné historie.

David Plevka, 8.B, Tupá Barbora 8.A


Ročenka 2008/2009

Administrátor / 23.11.2009

Ročenka 2008/2009 vyšla v listopadu. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli do ročenky a podíleli se na tom, že také letos má ročenka tak velký úspěch. Zvláštní dík patří kolegovi Kellnerovi za vydařený Layout.

Mag. Isabella Benischek


Florbalový turnaj 7.11.2009


Administrátor / 23.11.2009

Dne 7. listopadu se tým našeho gymnázia zúčastnil florbalového turnaje, pořádaného již po několikáté Trojským gymnáziem na Praze 7. Tohoto turnaje se kromě nás zúčastnilo dalších osm celků z nejrůznějších pražských škol.

Turnaj jsme zahájili ve vysokém tempu, nicméně i díky neuznané brance jsme první utkání proti „ajťákům“ z týmu EducaNet, hrané na 2 x 10minut, smolně prohráli 6:5. Další utkání nás čekalo proti outsiderovi skupiny SPŠ Dopravní, kteří v prvním utkání vysoko podlehli týmu Hodkoviček, které nás čekalo posléze. Dlouho se nám nedařilo prosadit se, a tak ve druhém poločase narostlo skóre až do dvougólového manka, které jsme museli na konci pracně stahovat. I to se však povedlo a tak jsme mohli oslavit první výhru v pětičlenné skupině, odkud postupovaly tři týmy do nedělní finálové skupiny. Další utkání nás čekalo proti favoritům skupiny FBK Hodkovičky. Naše překvapivé vedení 2:0 po pěti minutách, jsme ale bohužel neudrželi a nakonec prohráli pětigólovým rozdílem. Čekalo nás tedy utkání pravdy. O postup jsme se v přímé konfrontaci utkali se SŠGH. Teméř celý první poločas se hrálo bezbranek, nakonec jsme však v poslední minutě stihli inkasovat a soupeř šel do druhého dějství v psychické výhodě. My jsme však byli odhodláni utkání zvrátit. Na pomoc nám přijel i Filip Dotlačil, který přijel ze svého florbalového zápasu. Dvě minuty před koncem, kdy jsme prohrávali o pouhou branku, jsme se rozhodli zariskovat a hrát power-play, bohužel se nám již vývoj zvrátit nepodařilo a my jsme se museli spokojit s utkáním o 7.místo proti celku BEAN. V utkání útěchy jsme soupeře předčili ve všech směrech a zápas proti odevzdaně působícím soupeřům zaslouženě vyhráli.

Turnaj byl zajímovou zkušeností a rádi se zúčastníme i příští rok. Jménem školního týmu bychom rádi poděkovali za přípravu a vedení panu Lukešovi, i celému týmu za předvedený výkon a bojovnost.

Sestava:
Mirek Pražma –Brankář, Tomáš Sedláček, Tobias Lorenz, Georg Jan Hozman, Vašek Kremer, Oles Yakibchuk, Filip Dotlačil, Jan Fried,Jan Němeček

David Lukeš


Schola Pragensis 2009

Administrátor / 25.11.2009

PR – prezentace naší školy na veřejnosti u příležitosti konání veletrhu školství v Kongresovém centru Praha ve dnech 12. – 14. 11. 2009.

Třetím rokem se naše škola úspěšně a se ctí zúčastnila tradičního veletrhu školství, velké PR akce všech zúčastněných škol, které se zde prezentovaly pro své potencionální zákazníky, studenty základních škol a jejich rodiče, představovaly zde své školní vzdělávací programy, formy studia, projekty školy a seznamovaly zájemce o studium s podmínkami k přijetí.

Naše Rakouské gymnázium v Praze pojalo v letošním ročníku veletrhu Schola Pragensis svou prezentaci v porovnání s ostatními účastníky veletrhu škol a školských zařízení zcela nově a netradičně. Celého nového pojetí a konceptu tohoto projektu školy, tj. návrhu naší nové prezentace na veřejnosti se ujal nový člen našeho školního týmu, pan Manfred Seidl, který má z oblasti marketingu, především pak z marketingové komunikace a též se zajímavými formami PR prezentace na veřejnosti bohaté zkušenosti již ze zahraničí. Zvolil prezentaci naší školy na vysoce profesionální úrovni. Jednoduchá, avšak zcela výstižná a zároveň poutavá prezentace naší školy v průběhu konání veletrhu školství, v pronajatém stánku číslo 410 měla veliký úspěch a pozitivní odezvu. Atmosféru z celé akce dokládá výstižná obrazová dokumentace a také výsledky získaných kontaktů na potencionální zákazníky naší školy.

Prezentace naší školy na tomto veletrhu Schola Pragensis 09 byla perfektně připravená a to nejen po vizuální a koncepční , ale i administrativně-organizační stránce. Také všem zúčastněným a přítomným studentům i odborným pracovníkům školy , přítomným v průběhu konání celého veletrhu na našem stánku, patří veliký dík za jejich skvěle odvedenou reprezentaci školy a rovněž za přesvědčivě prováděnou prezentaci naší školy, poskytování informací pro přítomné zájemce o studium u nás.

Myslím, že náš nový slogan pro letošní veletrh : „ Be part of a qualified school family“ , vystihuje podstatu našeho školního klimatu, odráží naší zvláštnost a jedinečnost mezi ostatními školami, a že na veletrhu zaslouženě upoutal a oslovil mnoho přítomných návštěvníků.

Marcela Pejcharová


Prázdninový tábor Ferienhort

Administrátor / 25.11.2009

Ferienhort- Classic camp je tábor pro 10-18tileté děti, které chtějí zažít nezapomenutelné prázdniny.

FH leží v blízkosti překrásného Wolfgangova jezera. Zde se nikdo nenudí – může se zde plachtit, veslovat, skákat z útesu do vody, zkusit monstertube- nechat se na nafukovacím člunu táhnout za motorovou lodí, plavat, učit se windsurfing, učit se horolezectví, jít na vandr, tancovat, skákat na trampolíně, hrát míčové hry, minigolf nebo ruské kuželky, zpívat karaoke, plést náramky (moje oblíbená činnost!), hrát na různé nástroje, sám účinkovat v rozhlase…

A to vše jsou jen některé z možností. A večer se před táborem koná táborák nebo v loděnici kino nebo diskotéka.

Děti jsou v Classic campu rozřazeny podle věku a pohlaví do různých skupin a každá tato skupina obývá jiný sektor hlavní budovy se spacím sálem, společenskou místností a umývárnou.

Už třikrát jsem na Ferienhortu strávila polovinu mých prázdnin a byl to vážně luxusně strávený čas. Poznala jsem spoustu nových lidí z růztných zemí a mám taktéž nespočet krásných vzpomínek, na které budu ještě dlouho pamatovat. Chci tam příští rok jet určitě znovu!

Lucie Očenášková, 6.B


Návštěva poslechové instalace

Administrátor / 25.11.2009

Školní radio-tým ECHO navštívil pod vedením pana Prof. Manfreda Seidla poslechovou instalaci organizace „ZIPP-Deutsch-Tschechische Kulturprojekte“ v galerii TRANZITDISPLAY,Dittrichova 9/337, Praha 2.

Žáci poznali nekonvenční možnosti vytváření v médiu rádio a zároveň analyzovali optické a technické vytvoření poslechové instalace v galerii. Výstava podnítila školní rádiový tým k tomu, aby profesionály zanedlouho následovali.

Pro více informací viz: www.projekt-zipp.de


Vernisáž Fotografie přírody

Administrátor / 8.12.2009

8.12.2009 se konala v rakouském gymnáziu v Praze vernisáž výstavy Fotografie z přírody Jana Kusolitse. Srdečně Vás zvu, abyste se podívali na tyto působivé fotografie. Výstavu lze shlédnout v prostorách rakouského gymnázia v Praze do konce ledna.

Mag. Isabella Benischek

Rakouská škola Shkodra na návštěvě v Praze

Administrátor / 8.12.2009

Paní Mag.Gerlinde Tagini, ředitelka rakouské školy Shkodra v Albánii, navštívila ve dnech 6.12. až 8.12.2009 rakouské gymnázium v Praze.V rámci této návštěvy se uskutečnily pracovní rozhovory, jejichž tématy byly : organizace školy, školní vývojové programy na zahraničních školách, administrativa a jiné. Diskutovalo se o volných pracovních místech pro učitele a obsazování plánovaných pracovních míst , došlo k výměně názorů na koncepci získávání učitelů a učitelek , a na to, aby povolání dynamických a kooperativních učitelů bylo možno lépe prezentovat na veřejnosti.

Děkuji také jménem paní ředitelky Tagini spolkovému ministerstvu školství, umění a kultury, které nám tuto výměnu názorů umožnilo.


Vánoční příběhy třídy 6.B, 2009

Administrátor / 8.12.2009

Následující text je začátkem vánočního příběhu rakouské autorky knih pro mládež – Margret Rettich. Studenti k němu vymysleli a napsali pokračování a my si dovolujeme Vám některé z nich předložit. Originální příběh si můžete vyhledat: Margret Rettich – „Když se Vánoce nekonají“. …


Vědecké přednášky na téma život a dílo rakušanky Marlen Haushofer

Administrátor / 8.12.2009

Autorka a germanistka prof. Marlene Krisper, která se velmi intenzívně zabývá dílem rakouské spisovatelky Marlen Haushofer (1920-1970) (m.j.v poslední době vyšla v nakladatelství ENNSTHALER její esej na téma OPRAVDOVÝ ŽIVOT MARLEN HAUSHOFER ) uvedla 7.a 8.třídy do biografie autorky a interpretovala román DIE WAND a také další texty jako DIE TAPETENTÜR , DIE MANSARDE a WIR TÖTEN STELLA . Studenti měli možnost nahlédnout do života žen v 50. a 60. letech v Rakousku. Pracovní kolektiv Deutsch děkuje za významnou podporu.


Inovace: mobilní systémy řečnických pultů
v Rakouském gymnáziu

Administrátor / 8.12.2009

Pracovní skupina Deutsch vytvořila dva mobilní řečnické pulty, které byly vyrobeny díky usilovné tvůrčí činnosti odborného koordinátora. Nápad na výrobu těchto vyučovacích pomůcek byl převzat od Švédů, kteří při výuce kladou velký důraz na komunikaci a rétoriku. Přenosné řečnické pulty fungují jako „nastavitelný systém“, umožňují odložit si rukopisy a z každého stolu vytvoří okamžitě „locus loqendi“.

Pracovní skupina Deutsch si obzvlášť přeje, aby tyto systémy řečnických pultů byly používány také v jiných předmětech a aby se tím ulehčila ústní prezentace školy.


PQM – na naší škole

Administrátor / 8.12.2009

Zpráva od paní ředitelky Benischek

Potřetí se letos konal PQM-workshop, kterého jsem se úspěšně zúčastnila spolu se svým PQM týmem. Obdrželi jsme důležité informace, které nám, jak doufáme, umožní si udržet kvalitu výuky a celkově úroveň naší školy. Pracovní zadání pro tento školní rok je sebehodnocení,které by mělo proběhnout do března tohoto roku. Jako důležitý podklad pro tuto zprávu slouží SEIS-testy a chtěla bych tímto poděkovat všem učitelům,žákům a rodičům, kteří si dali tu námahu tento test vyplnit.

PQM workshop se tento rok konal v Budapešti a sloužil nejenom k práci na evaluaci rakouských zahraničních škol, ale také k jejich poznání, jejich zvláštností v příslušné zemi, komunikaci a výměně nápadů.

Děkujeme Rakouské evropské škole v Budapešti, která tuto událost na místě perfektně zorganizovala a nabídla nám tak obsáhlý program. Stejně tak náš dík patří i panu řediteli Alfredu Brychtovi a paní Viceředitelce Stanzer.


Projekt v rámci informatiky – Eleonora Akvitánská

Administrátor / 8.12.2009

… Poslední školní rok se dvě naše paralelní třídy zúčastnily dějepisného projektu o Eleonoře Akvitánské. Každý z nás musel mít referát na téma, které nějak souviselo se šlechtičnou Eleonorou. Od všeho, co se nějak týkalo jejího života, až ke kultuře, módě nebo hudbě středověku. Spolu s touto prací také přišel nápad zpracovat toto téma i v projektu Evropa, neboť jsme už měli k dispozici skvělé pracovní podklady …


Podpora oboru „Němčina jako cizí jazyk“ Nakladatelství HUEBER hostem v OEGP

Administrátor / 8.12.2009

Odborný koordinátor němčiny zorganizoval ve spolupráci s nakladatelstvím HUEBER výstavku učebních pomůcek (mezi jiným i software) pro oblast oboru „Němčina jako cizí jazyk“. Různé třídy si mohly prohlédnout gramatická cvičení, čtenářské sešity, slovníky, certifikační literaturu (m.j. zkoušky- jazykové diplomy) a v počítačové místnosti také testovat cvičení online a CD ROM k různým učebním tématům. Každý návštěvník obdržel poukázku na 15 % slevu na nákup odborné literatury a materiálů renomovaného nakladatelství HUEBER.

Odborný koordinátor děkuje paní Dr.Hutarové a její kolegyni za uspořádání výstavky a studentům za opravdu velký zájem.


Matematická soutěž Klokánek 2010

Administrátor / 8.12.2009

Cílem této soutěže je probudit ve studentech radost z (matematického) přemýšlení a práce. Nápad této matematické soutěže pochází původně z Austrálie. Tam byla založena roku 1978 soutěž s názvem „Australian Mathematics Competition“. Dva francouzští učitelé matematiky byli tímto nápadem tak nadšeni, že tento nápad roku 1991 přenesli do Francie. Ke cti australským zakladatelům se od té doby jmenuje „Kangourou des Mathematiques“.


Třída RIM 1 píše a čte vlastní vánoční texty pro rozhlas

Administrátor / 20.12.2009

Třída RIM 1 se v německé gramatice dostala k perfektu a v rámci čtyř dvouhodin učinila první pokusy psát na téma VÁNOCE . Žáci měli k dispozici jazykovou pomůcku a s její pomocí vytvořili veselé i smutné vánoční příběhy, které byly potom nahrány do vánočního vysílání pro Radius 106,6. Každý žák obdržel CD , které může dát svým rodičům pod stromeček.

Zdařilá písemná práce byla věnována paní ředitelce Benischek a tímto způsobem žáci RIM 1 vyjádřili přání POŽEHNANÝCH VÁNOC a PROSIT 2010 !


Interview s generálním ředitelem a honorárním konzulem České republiky Dr. Ludwigem Scharin

Administrátor / 12.2.2010

Delegace třídy RIM 1 mohla díky pozvání honorárního konzula v rámci vydařené projektové cesty do Linzu udělat interview. Jednalo se o to, jaké šance na pracovním trhu v České republice a v Rakousku mají ti, kteří mají v kapse osvědčení o ukončení dvojjazyčného školního vzdělání . Pan generální ředitel Dr. Scharinger mladým studentům nastínil předpoklady pro úspěšnou profesní dráhu a kariéru v hospodářském sektoru.

Delegaci Rakouského gymnázia obzvlášt potěšilo, že pan GŘ Dr. Scharinger nabídl do budoucna finanční stipendium (neformální žádost na Raiffeisenlandesbank OÖ), pro toho, kdo se nejlépe osvědčí při maturitě a rozhodne se pak pro studium na univerzitě v Linci.


Rakouská řečnická soutěž 2010 – mezikolo

Administrátor / 25.3.2010

Anna Vodičková, Tadeáš Bureš, Valerian Verny a Christian Lanegger jeli 25.března 2010 jako zástupci Rakouského gymnázia na mezikolo řečnické soutěže mládeže do Vídně. V této soutěži jsou tři různé disciplíny: „Klasická“ – řeč, při které se přednáší vlastní, předem připravená řeč, spontánní, při které , jak již název napovídá,musí být spontánně vedena řeč na krátce před tím vybrané téma, a „Nová hlásná trouba“, scénické představení na určité téma.

Anna pronesla jak klasickou řeč, tak hrála roli i v divadelním představení, Tadeáš se zúčastnil scénického představení a Valerian a Christian byli za spontánní řeč a scénické představení nominováni. Celkem vzato byla účast na soutěži a cesta do Vídně velká zkušenost. To, že jsme v soutěži byli méně úspěšní, a nekvalifikovali jsme se do zemského kola nevadí, o to více radosti nám udělalo to,že jsme v Hlásné troubě byli přesvědčiví.

Kvalifikovali jsme se krátkou divadelní hrou o sociálním vyčlenění, kterou jsme předtím intenzivně procvičovali a zkoušeli s naší učitelkou němčiny, paní Stoff. Nyní se můžeme těšit, že 4.května na vídeňském zemském finále dokážeme naše mistrovství.

Christian Lanegger, 6.B


Výstava: Kurt Gödel

Administrátor / 25.3.2010

20. ledna 2010 jsme navštívili Rakouské kulturní fórum v Praze, protože zde byla zahájena výstava o jedné známé osobnosti. Bylo nám řečeno, že se jedná o Kurta Gödela, slavného matematika. My oba jsme toto jméno slyšeli poprvé, proto jsme se o něm ještě před výstavou snažili najít nějaké informace na internetu. Jakmile jsme pak dorazili na výstavu, uviděli jsme zde pár učitelů a starších zainteresovaných lidí. Brzo nato byla výstava otevřena a bylo nám sděleno něco o Gödelovi samotném, o jeho životě a jeho výzkumech. Potom, co skončily projevy, jsme si mohli shlédnout několik fotek a přečíst si také o něm nějaké informace. Výstava byla velice zajímavá a příjemná.

Kurt Friedrich Gödel se narodil roku 1906 v Brnu, ještě za dob tehdejšího Rakouska-Uherska. Byl matematikem a jedním z nejvýznamnějších logicky smýšlejících představitelů 20. století. blastmi,ke kterým jeho výzkum nejvíce přispěl, byly rozhodovací problémy v aritmeticce, úplnost, intuitivní logika, klasická logika i logika modální. To jsou jeho příspěvky k matematice, jak ji dnes známe. Zasloužil se také významně ve fyzice, a sice v teorii relativity. Po něm jsou pojmenovány Gödelova věta o úplnosti a Gödelova věta o neúplnosti, stejně jako Gödelovo číslo a „Gödelizace“

Významnou část jeho života strávil Kurt Gödel ve Spojených Státech. Roku 1978 zemřel v Princetonu v New Jersey.

Tomáš Malý, Jan Fried (8.A)


Vyznamenání za rozhlasovou
novinářskou podporu školy

Administrátor / 25.3.2010

Vedoucí školního rádia OEGP ECHO, Prof.Manfred Seidl, vyznamenal žáky Magdalenu Voldřichovou a Vojtěcha Jozu (5.B) za jejich velkou spolehlivost. Oba vykázali při projektu Rim 1 nejlepší radiotechnickou práci.

Šéf rozhlasu jim jako dar předal dvě tílka čerstvě potištěná nápisem RADIO ECHO CORPORATE IDENTITY.


Prager Zeitung – noviny pro německy mluvící čtenáře


Administrátor / 19.4.2010

TŘÍDY 6A, 6.B, Prof. Stoff, Prof. Votapek

19. dubna 2010 jsme navštívili redakci Prager Zeitung. Prager Zeitung je nezávislý německy psaný týdeník, který je vydáván v Praze. Byli jsme dobrosrdečně přijati šéfredaktorem panem Petrem Hlaváčem, který nám představil koncepci týdeníku. Na závěr své prezentace nám nabídl možnost praktika v redakci Prager Zeitung .

Alžběta Kolková

19.dubna 2010 navštívila třída 6 A/B redakci týdeníku Prager Zeitung, která sídlí na Praze 3. Hned při příchodu se nás ujal šéfredaktor, pan Petr Hlaváč. Vyprávěl nám všechno o Prager Zeitung, od založení až k aktuálnímu vydání a o současnému počtu čtenářů. Asi po jedné hodině se ještě rozvinula diskuze. Mně osobně se toto odpoledne velmi líbilo. Pan Hlaváč nám vyprávěl velmi zajímavě a názorně, jak noviny vznikají a co práce je s nimi spojeno. Nyní se snad můžeme těšit na další spolupráci s Prager Zeitung, neboť pan Hlaváč některým z nás zpříjemnil i možnost praktika, a možná, že se opět objeví v naší škole několik bezplatných exemplářů Prager Zeitung .

Christian Lanegger


BiT 2010

Administrátor / 20.4.2010

… Jakou hodnotu mají u nás třeba takové předměty přírodních věd? Jakou roli na OEGP hrají? Těmito myšlenkami se zabývám především jako koordinátor projektu „Biologie v týmu“, který je v Praze veden kolegou Dr. Schrieblem a už se konal šestkrát. Heslem letošního BiT-u bylo „Cestování časem“; moto předurčené pro interdisciplinární práci …


BiT v Národním muzeu

Administrátor / 20.4.2010

„Planeta země“

Při naší návštěvě v Národním muzeu jsme se zaobírali zejména vývojovou historií země, minarologií a geologií. S těmito tématy jsme se mohli seznámit tedy nejenom hypoteticky, ale i prakticky …


ŽIJEME V ÚSTRANÍ

1.9.2013

Administrátor / 20.4.2010

Workshop s Evou Zdařilovou v Rakouském kulturním fóru u příležitosti evropského roku proti sociálnímu vyčlenění a bídě.

Eva Zdařilová studuje v Praze romistiku a intenzivně se zabývá jazykem a kulturou romů. Od té doby, co žiji zde v Praze, mně vždycky napadá, že slovo Rom samo o sobě způsobuje, že mnoho mých přátel okamžitě ustrne. Proto si myslím, že je velice důležité pozvat si v takových sporných otázkách experty, aby si poslechli a poznali nové způsoby pohledu. Doufám, že velice angažovaná práce paní Zdařilové přispěla k tomu, že aspoň někteří ze zúčastněných studentů poněkud zmírní svůj ostrý náhled a připustí diferencovaný přístup k této skupině lidí.

Prof. Ursula Stoff


Literární kaleidoskop k tématu „CHUDOBA“

1.9.2013 | OEGP Administrator

Výchozím bodem pro vydařený večer v Rakouském kulturním fóru v Praze byla práce ARGE Deutsch s tématem „chudoba“ v literatuře,. Program byl koncipován jako program přesahující třídy i obory (N,HV) a jako pracovní vektor („čtení“) ARGE DEUTSCH.

Ve scénických čteních, přednáškách, „rozhlasových hrách“ a hudebním představení si žácï vyzkoušeli různé literární druhy.

Tato akce mimo jiné dokumentovala také dobrou spolupráci učitelů němčiny v Rakouském gymnáziu.


7.A na beach volleyballu

Administrátor / 20.4.2010

V rámci projektových dnů na konci školního roku strávila naše třída společně příjemné sportovní dopoledne. Náš třídní profesor pan Kellner pozval naši třídu na beach volleyball, který jsme již před dvěma lety společně vyzkoušeli, a všem se nám tehdy zalíbil. Loni nám bohužel počasí nepřálo a museli jsme volleyball nahradit squashem. Letos jsme doufali v příznivé počasí a vše se nám splnilo, užili jsme si vydařený slunečný den na beach volleyballových kurtech. Celé dopoledne panovala v poli i mimo něj přátelská atmosféra a užili jsme si spoustu zábavy. Během hry se pravidelně střídalo sestavení jednotlivých týmů, aby výkony byly vyrovnanější a hra poutavější. Děkujeme za takto strávené dopoledne našemu třídnímu profesorovi panu Kellnerovi a doufáme, že tato naše sportovní tradice bude i nadále pokračovat.

Kateřina Opalecká, 7.A


Filmový den v Goethe institutu

Administrátor / 20.4.2010

Po filmovém dni měli naši studenti poznat nejen Goethe institut, ale také jednoho z nejproduktivnějších a nejzajímavějších německy mluvících režisérů.

Projektovány byly publiku filmy Fatiha Akina – „Na druhé straně“ (2007) a „Solino“ (2006). Fatih Akin se narodil 25. srpna v roce 1973 v Hamburgu; je tureckého původu a vyrostl v městské čtvrti Altona. Je filmovým režisérem, autorem scénářů, hercem i producentem. Fatih Akin měl tu možnost od mala zažít změny, obtížnosti a příležitosti multikulturní globální společnosti na vlastní kůži. Svoje zkušenosti pak s velkou citlivostí zapracoval do svých napínavých a známých filmů. Vyhrál mnoho mezinárodních cen a byl nominován roku 2007 se svým filmem „Na druhé straně“ na oskara za zahraniční film pro rok 2008.

Koho blíže zajímá Fatih Akin a jeho filmy, samozřejmě nalezne mnoho zajímavých informací na Googlu.

Prof. Ursula Stoff


Rakouský jazykový diplom „Wirtschaftssprache C2“ – práce se vyplácí!

Administrátor / 20.4.2010

Anežka Hanáková, Monika Krátká a Barbora Vaněčková obstály u zkoušek. Krásný úspěch pro žákyně a pro celou školu. Srdečně blahopřejeme!

Mag. Monika Mark, vedoucí ÖSD na OEGP

Rakouská matematická olympiáda 2010 v Aichfeldu

Administrátor / 20.4.2010

Jízda z Prahy do Aichfeldu 14.6. trvala kvůli stromu na kolejích ještě o 2 hodiny déle, než jsme plánovali . Naštěstí bylo v domě Wilhelmer pro nás i v tuto pozdní hodinu dostatek jídla k večeři. Také s ubytováním v soukromém pensionu jsme měli štěstí.Tyto optimálni rámcové podmínky nám umožnily ještě překonat dobré výsledky loňského roku tím, že jsme získali jednu 2. cenu (Tomáš Lego) a jednu 3. cenu (Martin Zahálka).

Tým:

Tomáš Lego, Alina Lobova, Marek Pavelka, Martin Strauch, Martin Zahálka

Mag. Jürgen Schachner


Jedermann

Administrátor / 20.4.2010

Od roku 2010 žije a umírá „Jedermann“ nejen v Salzburku, ale též v Horním Rakousku, lépe řečeno v Mettmachu. Hlavní atrakce přitom vychází z naší školy, neboť v titulní roli můžeme vidět našeho profesora Antona Kellnera. „Anton Kellner hraje povýšeného a nemilosrdného kapitalistu, který nechá pracovat své peníze, až vyšší instance usoudí, že musí být svržen ze svého piedestalu .“ ( Hornorakouské zprávy)

www.theater-mettmach.at


Týden ve Vídni pro 6.ročníky

Administrátor / 20.4.2010

Od 13.12 do 18.12.2009 se studenti 6. A a 6.B zúčastnili týdne ve Vídni (Wienwoche), který se vydařil. Výlet se všem líbil. Jménem účastníků bych rád poděkoval panu profesorovi Krennovi a paní profesorce Horčicové za dobře připravený program, ale také za volnost, které jsme si občas užili. Zvláštní dík patří též rakouskému ministerstvu školství.

Tomáš Němeček 6.A


30 minutový akustický stručný přehled „PRAHA“

Administrátor / 20.4.2010

Studentský radiotým ECHO dává Praze informační impulzy.

Tým ECHO sestavil na základě cestovních průvodců krátký přehled pro zájemce o město Prahu. Jedná se m.j. o myšlenky týkající se českého způsobu života, dějin města, známé hudební skladatele, literární velikány i mladší historické události.

Mnoho radosti s akustickým přehledem přeje tým ECHO !


Spring Day in Europe 2010

Administrátor / 20.4.2010

Třída 7.A vyhrála první cenu za produkci literárně zvukového cd k tématu ARMUT /CHUDOBA/

Evropská unie vyhlásila rok 2010 rokem proti CHUDOBĚ a SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ.

Třída 7.A se v rámci hodin německého jazyka zabývala výběrem básní k tématu chudoba z české a německé literatury od středověku až po současnost a načež vyprodukovala audio-cd. Namluvené texty přinášejí nahlédnutí o tom, jak bylo toto téma v obou literaturách a v rozdílných epochách pojednáváno.

Studentky a studenti se pečlivě zabývali jednotlivými texty. Na namluveném cd texty předčítají v českém jazyce a načež je v němčině vysvětlují, nebo je předčítají v němčině a vysvětlují v češtině. V rámci slavnostního předávání cen obdržela třída 21. května cenu v Domě Evropské Unie, Wipplingerstraße 35,1010 Wien.

Vedení školy a Radio ECHO srdečně gratulují k velkému úspěchu!


58. ročník spolkové řečnické soutěže mládeže

Administrátor / 20.4.2010

Také v tomto roce se oba 6. ročníky zúčastnily rakouské řečnické soutěže, kterou na Rakouském gymnáziu v Praze organizovala paní profesorka Monika Mark. 2. a 3. února se soutěžící postavili před školní porotu ( paní Mark, paní Hipfl, pan Seidl, Barbora Vaněčková, Barbora Tupá, Luka Valek) na Rakouském gymnáziu. Porota je pyšná na účastníky soutěže, kteří se opravdu velice snažili a předvedli nadstandardní výkon.

Porota by ráda poděkovala všem účastníkům, kteří se i přes trému a s nejistými pocity k tomuto úkolu postavili. Po dlouhých diskuzích a poradách zvolila porota Top 5 a jsou to: 1) Anna Vodičková, 2) Valerian Verny, 3) Tadeáš Bureš, 4) Alžběta Kolková, 5) Christian Lanegger. Porota gratuluje vítězům a přeje hodně štěstí a úspěchů do mezikola ve Vídni.


ECHO Radiotým v Rakouském gymnáziu v Praze

Administrátor / 20.5.2010

V rámci nepovinného cvičení s titulem „Radiožurnalistika“ se od září podílí malá pracovní skupina na tvorbě rozhlasových pořadů. Vedení školy umožnilo tuto činnost nákupem H4n vybavení, výuku vede pan profesor Seidl, který je spoluzakladatelem školního rozhlasu v Horním Rakousku (BRG/BG Freistadt, Radius 106,6).

Žáci jsou důkladně zasvěcováni do základních novinářských technik, poznávají nejdůležitější druhy rádia a produkují pro webové rádio s radiem 106,6 různé formáty (m.j. hudební vysílání, rozhovory, reportáže, rozhlasové hry, literární pořady).

Internetový odkaz: http://home.eduhi.at/member/radius106.6/


Den otevřených dveří 2009

Administrátor / 24.6.2010

V den otevřených dveří rakouského gymnázia v Praze mohli mnozí návštěvníci nahlédnout do vyučování, seznámit se na výstavkách s různými předměty a zajímavými projekty (m.j. také se studijními cestami do zahraničí, přírodovědeckými pokusy, rozhlasovými rozhovory), diskutovat se studenty a tak v jednom informačním centru získat přesné informace a rady o podmínkách přijímacího řízení na naše gymnázium.


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
v rezidenci velvyslance Rakouské republiky


Administrátor / 24.6.2010

Pro absolventy 8.ročníků a jejich rodinné příslušníky bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení panem Dr.Ferdinandem Trauttmansdorffem, velvyslancem Rakouska v České republice, završením jejich školní dráhy na rakouském gymnáziu v Praze.