Školní rok 2012/2013

Předávání maturitních vysvědčení a Rakouského jazykového diplomu (ÖSD) na Rakouském velvyslanectví

Mag. Anton Kellner / 18. u. 21.6.2013

V rámci vznešené slavnosti předal rakouský velvyslanec Dr. Ferdinand Trauttmansdorff Rakouské jazykové diplomy na úrovních C2, C1, B2 a B1 studentkám a studentům Rakouského gymnázia v Praze.

Rakouský jazykový diplom (ÖSD) slouží také jako instrument evaluace pro 7. ročníky.

Maturitní zkouška
na Rakouském gymnáziu v Praze

Mag. Anton Kellner / 4. – 6.6.2013

Pod předsednictvím MinR. Mag. Norberta Habelta (BMUKK Abt. „Kultur und Sprache“) a PhDr. Václava Salveta (zástupce české školní komise) proběhla maturitní zkouška (hlavní termín 2012/2013) bez problémů.

Z 25 kandidátek a kandidátů úspěšně složilo maturitní zkoušku 21, 4 kandidátky a kandidáti mohou zkoušku opakovat v 1. opravném termínu na podzim 2013.
Velmi spokojený třídní učitel Ostr. Dr. Adi Schriebl konstatoval, že to byla příjemná a výkonnostně silná maturitní zkouška a zároveň poděkoval všem kolegyním a kolegům za jejich pedagogickou podporu!Rozlučková trilogie III:
Mag. Heidi Jirku se bohužel vrací zpět do Rakouska

Mag. Anton Kellner / 15.6.2013

V tomto rozhovoru se loučí školní rádio ECHO s Mag. Heidi Jirku, která se s koncem letošního školního roku vrací do Štýrského Hradce (Graz) ve Štýrsku (Steiermark).
Mag. Jirku pracovala od školního roku 2008/2009 v Praze, nejdříve dva roky v Německé škole v Praze, poté na našem Rakouském gymnáziu.
Svou mnohostrannost dokazuje Mag. Jirku ve vyučování v předmětech matematika, informatika, DFU, filozofie a psychologie, biologie, pěvecký sbor a rytmicky-hudební raná výchova.

Rozlučková trilogie II:
Ostr. Prof. Dr. Adi Schriebl se (bohužel) vrací zpět do Korutan

Mag. Anton Kellner / 15.6.2013

S koncem školního roku opustí „stálice“ Rakouské gymnázium v Praze. Ostr. Prof. Adi Schriebl vyučoval devět let biologii, chemii a také biologii v týmu (BiT) s totálním nasazením svých nesmírných sil. Jako třídní učitel dával vzorný příklad ostatním kolegům ve výkonu své funkce. Školní rádio Echo (Budík Ondrej, 6A) vedl rozhovor.

Rozlučková trilogie I:
Prof. Heinz Jirku se (bohužel) vrací zpět
do Rakouska (Graz)

Mag. Anton Kellner / 15.6.2013

Po osmiletém angažmá na Rakouském gymnáziu v Praze se učitel hudební výchovy a fyziky Mag. Heinz Jirku vrací zpět do Rakouska.
Jeho pracovní náplní byl mimo jiné školní pěvecký sbor, dále pak hudební spojení s Německou školou v Praze, s velvyslanectvími a se Spolkem Rakušanů v Čechách (VÖT).

Maraton Praha

Mag. Anton Kellner / 8.6.2013
Latinský seminář:
Drama Oidipus jako rocková opera

Mag. Anton Kellner / 4.6.2013

Žáci latinského semináře navštívili za doprovodu učitele latiny pana Mag. Manfreda Seidla a učitele hudební výchovy pana Mag. Heinze Jirku se ženou rockovou operu OIDIPUS. Ve vyučování byla probrána látka o Sofoklésovi, byly prodiskutovány možnosti interpretace textu a byl proveden překlad z latiny do německého jazyka. Žáci zažili zajímavou inscenaci antické látky, která se řadí ke světové literatuře.

Aktuální informace, povodňové opatření

Mgr. Andrea Cesneková / 4.6.2013

Ve středu 5. června 2013 se již koná pravidelné vyučování (dle rozpisu suplování). Třída 2.B začíná 2. vyučovací hodinu, sejde se ve škole a za doprovodu vyučujícího se přemístí na program YMCA. 3. 6. 2013 17:30 Zítra 4.6.2013 se pravidelné vyučování rovněž konat nebude, škola však zůstává všem zákům otevřena. Maturitní zkoušky se konají podle plánu, žádáme maturanty, aby se dostavili včas (při případných problémech s dopravou se telefonicky ohlašte na sekretariát školy) 3.6. 2013 7:00 Pravidelné vyučování se dnes konat nebude. Škola zůstává pro všechny žáky nicméně otevřená. Maturitní zkoušky se odehrají tak, jak to situace dovolí (pořadí zkoušek bude operativně upraveno). 2.6.2013 19:00 Z důvodu dopravních a jiných komplikací způsobených povodněmi rozhodla ředitelka školy, že slavnostního zahájení maturit zítra, 3.6.2013 v 7:55, se zúčastní pouze kandidáti a kandidátky Bráchová, Hlaváčková, Joza, Voldřichová a Zavázal. Pro ostatní maturanty platí rozpis (dostavujte se však už na začátek zkouškového půldne.) Vyučování pro ostatní třídy běží podle rozvrhu, včetně mnoha suplování. Budiž však na zákonných zástupcích, aby rozhodli, na kolik je smysluplné a bezpečné děti do školy posílat, vzhledem k situaci v místě bydliště. Neúčast na výuce z důvodu povodní bude samozřejmě omluvena.

Zdravotní seriál 3.díl :
správné sezení u psacího stolu

a správné držení těla

Mag. Anton Kellner / 6.5.2013

Ve třetím díle zdravotního seriálu Rádia ECHO dal Peter Wygrys (třída 6.B) užitečné tipy pro správné držení těla a sezení u psacího stolu.Kulturní spojení Rakouského gymnázia v Praze přesahující hranice

Čtení pražské autorky knih pro mládež Ivy Procházkové ve Štýrsku (Horní Rakousko)

Mag. Anton Kellner / 6.5.2013

BRG Steyr Michaelerplatz v Horním Rakousku právě slaví 150. výročí. Ve spolupráci s ředitelstvími, koordinátorem němčiny a českou autorkou knih pro mládež Ivou Procházkovou, se konalo ve Štýrsku autorské čtení pro 5.ročníky. Žáci zpracovávali v delším čtecím projektu román ORANGENTAGE. Horlivě stáli knihomolové frontu, aby si nechali podepsat knihy od autorky. Rakouské gymnázium v Praze je potěšeno, že literární zprostředkovací práce pražské spisovatelky vyvolal v sousední zemi tak velký zájem.
Link: BRG Steyr Michaelerplatz

Pěvecký sbor v Augsburgu

Prof. Heinz Jirku / 30.4.2013

V úterý 30. 4. se pěvecký sbor Rakouského gymnázia v Praze společně se sborem Německé školy v Praze zúčastnil koncertu v Maria Ward Schule v Augsburgu.

Pobyt v Augsburgu trval celkem tři dny. Z časových důvodů jsme dorazili již v pondělí, abychom mohli společně ještě jednou zkoušet. Zkoušelo se samozřejmě i další den v Maria Ward Schule, kde jsme načež za odměnu obdrželi oběd ve školní jídelně a prohlídku školy. Poté následovala prohlídka města, která byla vedena milou paní učitelkou z augsburského gymnázia.

V 18 hodin to konečně přišlo. Všechny tři sbory měly společné vystoupení, které jak se ukázalo, mělo u publika velký úspěch. Rychle tam a bohužel hned zase zpět – již ve středu ráno následovala zpáteční cesta do Prahy. Poděkování si zaslouží tří vedoucí pěveckých sborů, kteří všechno zorganizovali: Pan Jirku (Rakouské gymnázium v Praze), pan Salvet (Německá škola v Praze) a pan Geerkens (Ward Schule Augsburg).


Volejbal

Mag. Anton Kellner / 26.4.2013

Zdravotní seriál 2.díl:
správná ústní hygiena

Mag. Anton Kellner / 26.4.2013

Ve druhém díle nového zdravotního seriálu dal Budík Ondřej (třída 6.A), technik školního rádia ECHO, důležité tipy o ústní hygieně.

Poslední zvonění 2013

Mgr. Andrea Cesneková / 25.4.2013
Naše návštěva na Velvyslanectví SRN

Mgr. Andrea Cesneková / 23.4.2013

Lobkovický palác patří bezesporu k největším památkám barokní Prahy a svou rozlohou i mezi nejvýznamnější šlechtické paláce na Malé Straně. Není proto divu, že se v běhu let stal svědkem významných historických událostí a že ve svém interiéru hostil nejednu významnou osobnost posledních čtyř století. V pondělí, 22. 4., využilo naše gymnázium nabídky zúčastnit se exkurze na Velvyslanectví SRN, jehož úřad v Lobkovickém paláci od roku 1974 sídlí. Pominu-li přílišná bezpečnostní opatření, která svým rozsahem a důkladností silně konkurují sousednímu americkému úřadu, musím připustit, že jsme byli všichni poněkud zklamáni z toho, že jsme z celé té barokní perly viděli pouze nádhernou, sluncem zalitou zahradu a jednu ze suterénních komnat. Nejcennějším bodem programu byl německý dokument z roku 1989 zachycující východoněmecké uprchlíky, kteří v roce 1989 masově využívali zdejšího, tehdy ještě západoněmeckého, velvyslanectví k emigraci.

Vernisáž výstavy SPOLUŽÁCI

Mgr. Andrea Cesneková / 22.4.2013

Vernisáž výstavy Spolužáci, která se konala v pátek 19. dubna 2013, zorganizovala paní Mgr. Zdenka Mahdiová. Vernisáž proběhla v Kulturním centru Prádelna na Praze 5, v příjemné atmosféře za účasti autorů vystavených výtvarných děl, mnoha rodičů, studujících a přátel Rakouského gymnázia v Praze. Zúčastnila se i ředitelka kulturního centra a 1. zástupce starosty Prahy 5, JUDr. Petr Lachnit. Program doplnila i hudební a taneční produkce, kterou zorganizovaly žákyně Rakouského gymnázia: hostům zahrála Karolina Bukovská se svou hudební skupinou a zatančila Tsagan Sharmandzieva se svou taneční skupinou. Na výstavu se můžete vydat do 5. května!Divadelní festival v německém jazyce Praha

Návštěva komedie „Die spanische Fliege“ ve státní opeře

Mag. Anton Kellner / 21.4.2013

V doprovodu obou učitelů němčiny Prof.Votapka a Prof.Seidla navštívili žáci 8. třídy a obou 6.tříd komedii „Die spanische Fliege“ (1913) v inscenaci divadla Volkstheater Berlin pod vedením Herberta Fritsche.

Žáci si vychutnali zábavnou frašku o minulosti továrníka továrny na hořčici Ludwiga Klinkeho.

Návštěva divadelního festivalu v německém jazyce je v Rakouském gymnáziu pevnou součástí zapojení se do kulturního života města Prahy.

Evaluace v předmětu němčina

Mag. Anton Kellner / 20.4.2013

Ve třídách 7.A a 7.B úspěšně proběhla evaluace na úrovni Rakouského jazykového diplomu (ÖSD) „Střední stupeň B2“ v oblastech porozumění čtenému textu, porozumění mluvenému projevu, psaní a mluvení.

Tímto způsobem obdrželi žáci i učitelé kompletní zpětnou vazbu o aktuálním stavu výkonu jednotlivých studentů.

Předání mezinárodně uznávaných diplomů se odehraje v úterý, 18. června 2013, v rezidenci rakouského velvyslance.

Dny v Linci

Mag. Anton Kellner / 10. – 12.4.2013
Latinská epigrafika v Praze

Mag. Anton Kellner / 7.4.2013

V rámci dvou naučných vycházek do Starého města v Praze pracují žáci latiny OEGP (7. a 8. ročník) v metodickém „trojkroku“ na těchto úlohách:

1. Archivace a popis latinských nápisů v určeném území města.
2. Dešifrování nápisů ve třídě pomocí klasických filologických prostředků.
3. Historické zařazení místa a vysvětlení funkčnosti nápisu.

Mag. Seidl pak ve spolupráci s Mag.Kellnerem a jeho třídami informatiky zpracuje mediálně na www. Výsledky práce budou dvojjazyčně zveřejněny.Radostné datum v historii
Rakouského gymnázia v Praze

Úterý, 2. dubna 2013
Položení základního kamene novostavby Rakouského gymnázia v Praze o.p.s. v lokalitě Praha 12 Modřany

Mag. Anton Kellner / 2.4.2013

V úterý, 2. dubna 2013 v 16.00 k tomu konečně došlo.
Rakouské gymnázium získalo pevné zakotvení mezi školami v městské části Prahy 12, v Modřanech.

Za přítomnosti rakouské spolkové ministryně školství, paní Dr. Claudie Schmied, pana ministra školství Prof. PhDr. Petra Fialy , pana Mag. Aloise Laneggera (ředitel Raiffeisen Leasing v ČR), pana starosty městské části Prahy 12 Mgr. Petra Prchala a ředitelky školy, paní Mag. Isabelly Benischek se konala slavnost, při níž došlo k položení základního kamene novostavby a při níž hosté dle rakouských tradic symbolickým poklepáním popřáli novostavbě bilingvního gymnázia úspěch.
Stavební práce mají být dokončeny v létě 2014 a nová budova by měla být v provozu od září 2014.

Gymnasium floreat et crescat!Pořad o zdraví od rádia ECHO

Podcast o stresu a správných jídelních návycích

Mag. Anton Kellner / 2.4.2013

Žáci z rádia ECHO sestavili v nové sérii zaměřené na zdraví a zdravé stravování úžitečné rady pro spolužáky na OEGP. V prvním příspěvku se Aneta Pejcharová (třída 5.A) zabývá stresem a správným stravováním.

Školní řečnická soutěž 6. tříd

Mag. Anton Kellner / 21.3.2013

Pod vedením Mag. Wolfganga Sperera se konala řečnická soutěž s podtitulem „Nové koště dobře mete!“ Pečlivě připravení žáci 6. tříd přednesli zajímavé projevy, takže porota vůbec neměla lehké vybrat, kdo byl nakonec ten nejlepší. Srdečně gratulujeme k vítězství Martinu Kristkovi k jeho úspěchu a všem účastníkům za jejich řečnické nasazení!

1. Kristek M. (317 b.)
2. Šmelhausová J. (302 b.)
3. Havlínová N. (300 b.)
4. Plevka D. (292 b.)
5. Nesvetaev S. (291 b.)
Lyžařský kurz 2013

Mag. Isabella Haleš / 20.3.2013

Tak, jako každý rok, i v letos se koná jednotýdenní lyžařský kurz v Rakousku s podporou rakouského ministerstva školství. Letošní termín je od 17. 3. 2013 do 22. 3. 2013. Lyžařský kurs slouží jak k prohloubení znalostí o Rakousku, tak k naučení, případně vylepšení lyžařských dovedností. Pan Mag. Christian Votapek (vedoucí kurzu), Mag. Anton Kellner und Mag. Mathias Sajovitz budou letos doprovázet žákyně a žáky 5. tříd našeho gymnázia do oblíbeného zámečku Tandalier v městečku Radstadt.Pohraniční zkušenosti Jižní Čechy a Mühlviertel (Horní Rakousko) z let 1970 – 2013

Dvě přednášky profesora Mag. Aloise Brandstättera z Freistadtu (Horní Rakousko) v 8.AB

Mag. Anton Kellner / 15.3.2013

Referent informoval žáky 8.AB v rámci vyučování němčiny o proměnlivých historických a soukromých událostech v jeho životě jako „obyvatele pohraničí“.Na základě jeho jazykových znalostí bylo a je možné, že se mohl účastnit kulturního a politického života v příhraniční oblasti na obou stranách hranice. Prof. Brandstätter vyprávěl také zajímavé anekdoty a poučné příběhy o nedorozuměních mezi Čechy a obyvateli obce Mühlviertel. V rámci přednášky byla také představena zemská výstava přesahující hranice 2013 „Staré stopy. Nové cesty.“ Budoucí maturanti naslouchali horliví a získali mnoho cenných interkulturních náhledů do společného života na hranici mezi Jižními Čechami a Horním Rakouskem.

Link: Landesausstellung Oberösterreich – TschechienMožnost návštěvy ve výuce
13. března 2013

Mag. Anton Kellner / 8.3.2013

Vážení rodiče, milí uchazeči, ve středu 13. března 2013 vám nabízíme ještě jednu možnost navštívit naše vyučování. Naše třídy se vám otevřou v době od 8:00 do 13:10 podle rozpisu, který naleznete společně s dalšími informacemi rovněž zde, vlevo v odkazu Informace vedení školy. Velice nás potěší, když tuto příležitost využijete!

BiT – Biologie v týmu

Mag. Anton Kellner / 28.2.2013
Analýza genů

Mag. Anton Kellner / 8.2.2013
Třídní fotografie

Mag. Anton Kellner / 6.2.2013
Konzultace k přijímacím zkouškám

Mag. Anton Kellner / 1.2.2013

Milí uchazeči o studium,
vážení rodiče,

využijte možnosti konzultací k přijímacím zkouškám.

Budou probíhat ve středu 6. 2. 2013 a 27. 2. 2013 a v úterý 12. 2. 2013 a 5. 3. 2013 vždy od 15 do 17 hodin.

Rádi odpovíme na dotazy, které vás v souvislosti s přijímacími zkouškami napadají a k jejichž zodpovězení vám informace uveřejněné na domovské stránce naší školy nepomohly. Ptát se můžete zástupkyně ředitelky, výchovné poradkyně, vyučujících německého a anglického jazyka. Pokud vás nabídka oslovila a chtěli byste jí využít, rezervujte si termín prostřednictvím sekretariátu školy.

Těšíme se na viděnou!

Sedmiboj

Mag. Anton Kellner / 25.1.2013

13. Ples Rakušanů
v sálech paláce Žofín v Praze

Mag. Anton Kellner / 24.1.2013

Spolek Rakušanů v České Republice (VÖT) může vzpomínat na velmi vydařený, v pořadí již 13. Ples Rakušanů.

Jsme velmi potěšeni, že mnoho studentů Rakouského gymnázia v Praze tvořilo na pozvání předsedy Školské rady Dr.Erwina Hanslíka a předsedy VÖT Mag.Stögera uvítací komisi.

Všichni zářili radostí při chopinově Polonaise A Dur a užili si krásný, červeno-bílo-červený kulturní zážitek v Praze!Rakouské gymnázium
na Plese Rakušanů

Mag. Anton Kellner / 20.1.2013

Dne 24. 1. 2013 se řada našich studentů a studentek představí ve velmi netradiční roli: zúčastní se slavnostního předtančení na 13. PLESE RAKUŠANŮ, který se uskuteční v paláci Žofín. Za štědrého přispění Spolku Rakušanů se jim dostalo tanečního kurzu a nezbývá než popřát jim, aby se jim vystoupení podařilo a aby pro ně, jakož i pro ostatní hosty byl ples nezapomenutelně krásným zážitkem.

Recitační soutěž 2013

Mag. Anton Kellner / 20.1.2013

Recitační soutěž v německém jazyce pořádaná Pražským Literárním Domem ve spolupráci s Bohemia Rotary Club Prag.

Rádi Vám nabídneme malý pohled na příspěvek žáků třídy 2.A (Výuka německého jazyka pod vedením Mag. Manfreda Seidla) do recitační soutěže.
Přejeme žákyním a žákům hodně štěstí, držíme jim palce a těšíme se na rozhodnutí poroty v březnu roku 2013.

Také bychom chtěli srdečně poděkovat Tomáši Legovi ze třídy 8.AB za technickou podporu a pomoc při natáčení!

Praxe na rakouských zahraničních školách

Mag. Anton Kellner / 20.1.2013

Rakouské gymnázium v Praze jako opční místo dalšího vzdělávání BMUKK.

Dvě profesorky AHS paní Mag. Gruber z Benediktinské školy Klagenfurt a paní Mag. Sedlitzky-Niederwimmer z BRG 4 Waltergasse stráví 14 dní v Praze , aby se v rámci krátkého pobytu m.j. seznámily s organizačními strukturami OEGP příp. výukou německého jazyka jako cizího jazyka /DAF/ a její přeměnou. Přejeme oběma kolegyním zajímavě a hodnotně strávený čas při poznávání zahraničního školství!

Naše účast na Jizerské 50

Mag. Anton Kellner / 16.1.2013

Bývalý velvyslanec Dr. Stephan Toth a jeho proslov k mládeži na Amerlingbeisl ve Vídni

Mag. Anton Kellner / 9.1.2013

Poslechněte si důležité úryvky z proslovu k mládeži, který pronesl emeritní švédský velvyslanec, Dr. Stephan Toth, v Amerlingbeisl ve Vídni pro žáky OEGP.Obsahově šlo o krátký historický náčrt doby za Charty 77 , dále o důležité šance a také o požadavcích na mládež.

DÍTĚ je malý člověk!

Mag. Anton Kellner / 8.1.2013

Zadání úlohy bylo velmi jednoduché. Tuto myšlenku jsme převzali z knihy Helgy Glantschnig. Zadala školákům vídeňských základních škol s migračním pozadím německé výrazy, které pak měli definovat několika větami. Objevila při tom kreativní potenciál, který bylo možné nalézt právě také v nepravidelnosti. Předmluvu napsal Ernst Jandl.

Tento potenciál je obsažen také v mnoha definicích, které zhotovili žáci a žákyně 1.A k zadaným výrazům ŠTĚSTÍ, LÁSKA, SOUSED, LOUKA, UČITEL, DÍTĚ a ZIMA. Po pouhých dvou měsících výuky němčiny překvapuje nejen kreativita nepravidelnosti, ale i to, jak mnoho v tak krátkém čase se již projevilo správně a precizně!Blahopřání k Vánocům a ke konci roku

Mag. Anton Kellner / 21.12.2012

Vedení školy a kolegium učitelů přeje rodičům, žákům, přátelům a příznivcům Rakouského gymnázia v Praze veselé Vánoce a vše nejlepší do roku 2013!

Skvělá vánoční slavnost VÖT
za účasti Rakouského gymnázia v Praze

Mag. Anton Kellner / 10.12.2012

Prof. Heinz Jirku a členové školního pěveckého sboru oživili Vánoční slavnost Spolku Rakušanů (VÖT) pod záštitou rakouského velvyslance Dr. Trauttmansdorffa a za předsednictví prezidenta Dr. Stögera ve slavnostní atmosféře Boccaccio sálu v hotelu Bohemia Praha.

Jako uznání obdržel školní sbor OEGP Sacherovy dorty. Prof. Heinz Jirku a členové sboru srdečně děkují za pozvání k účasti na hudební produkci a za hezké dárky!Čtení rakouských a německých autorů
na rakouském velvyslanectví a v prostorách Goethe-Institutu

Mag. Anton Kellner / 6.12.2012
Projekt třídy 1.B

Mag. Anton Kellner / 30.11.2012
Den otevřených dveří

Mag. Isabella Benischek / 27.11.2012
ECHO live: na maturitním plese 2012

Mag. Anton Kellner / 18.11.2012

Aneta Pejcharová z 5.třídy dělala během maturitního plesu rozhovory (m.j. s paní ředitelkou Benischek, Dr. Seiwaldem – prezidentem WKO v Praze a s mnoha absolventy a učiteli OEGP apod.).

19. Maturitní ples
Rakouského gymnázia v Praze

Mag. Anton Kellner / 17.11.2012

Po uvítacích slovech paní ředitelky Benischek a velvyslance Dr. Trauttmansdorffa proběhl velmi dobře zorganizovaný maturitní ples tříd 8AB. Hudba Budweiser Bandu METROCLUB byla šťastná volba! Po šerpování prvních ročníků a maturantů dosáhl ples svého absolutního vrcholu půlnoční vložkou : korunovací třídního učitele OStR. Prof. Dr. Adi Schriebla!

Kdo na maturitním plese 2012 nebyl, o mnoho přišel.Zvukový kvíz 2: Copak je to za zvuk?

Mag. Anton Kellner / 15.11.2012

Aneta Pejcharová (5. třída) z rádia ECHO pro vás připravila další zvukový kvíz. Zvukový kvíz 2 probíhá do 22. listopadu 2012.

Poslední kvízovou otázku zodpověděl správně Martin Vítek (počítačový technik) z Prahy 7, srdečně blahopřejeme! Jednalo se o zvuk při zavírání laptopu.

E-maily s vaší odpovědí na kvíz 2 zasílejte prosím opět na: Manfred.Seidl@oegp.cz

Zvukový kvíz: Copak je to za zvuk?

Mag. Anton Kellner / 1.11.2012

Noví žáci z rádia ECHO se mimo jiné zabývali tématem „Poslouchat a učit se slyšet“. Nahráli různé zvuky na H4n, a když dokázali jako první správně pojmenovat zvuk, vyhráli 5 bonbónů (Mozartkugeln)!

Na začátku dostali ještě cenné tipy. Platí tedy, přesně naslouchat.

Soutěž trvá do 15. listopadu 2012.

E-maily s vaší odpovědí na kvíz zasílejte prosím na: Manfred.Seidl@oegp.cz

Pedagogický kvalitní management (PQM) v OEGP

Jednodenní workshop na téma
„Kolegiální pozorování výuky a poradenství“

Mag. Anton Kellner / 15.10.2012

Pod vedením paní Dr. Annegret Schmidjell (BRD) vypracovalo kolegium OEGP odpovědi na otázky jako např. „Jak může být pozorování výuky užitečné pro změnu vlastního jednání učitele? Co je potřeba k tomu, aby se učitelovo vlastní jednání úspěšně a trvaie změnilo ?“

Akce byla dalším stavebním kamenem dlouhodobé činnosti zabývající se pedagogickou kvalitou na Rakouském gymnáziu v Praze.Projekt Comenius – pobyt v Coburgu

Mag. Anton Kellner / 8. – 12.10.2012

7. října 2012 odcestovalo osm zástupců naší školy pod vedením pana Sajovitze a pana Jirku do Coburgu. Naším úkolem bylo zúčastnit se v tomto bavorském městě projektu Comenius. V Coburgu jsme se měli seznámit s jinými školami z Německa, Polska a Maďarska a projednat náš společný projekt který má trvat celkem dva roky. V rámci tohoto projektu se budeme zabývat dějinami a pospolitostí všech zúčastněných zemí, přičemž těžiště naší spolupráce budou léta 1989/90.

Týden, který jsme strávili v Coburgu, nám přinesl skutečně mnoho. Dozvěděli jsme se například mnoho nového a zajímavého z dějin Coburgu a dalších měst (Bamberg, Weimar). Zažili jsme také průběh vyučování na gymnáziu Ernestinum v Coburgu. Mohli jsme využít svých znalostí jazyka v praxi, neboť němčina byla celý týden naším jediným komunikačním jazykem. Ale to nejzajímavější, co nám přineslo něco do dalšího života, byl týdenní společný život v jedné německé domácnosti.

Každý zahraniční student byl ubytován u jednoho německého žáka. Tím se mohl každý blíže seznámit s německou mentalitou a německým každodenním životem . Německé rodiny nás všechny přijaly přátelsky a k našemu malému překvapení se Němci dívají na Česko jako na rovnoprávnou zemi (a už ne jako na jednu východní rozvojovou postkomunistickou zemi).

Co ale bylo trochu patrné, byla nejistota některých německých žáků. Dostávali jsme např. otázky, zda je Česko větší než Německo. Také (v jedné diskuzi) si spletli Poláky s Ukrajinci, přestože se projektu vůbec žádní Ukrajinci nezúčastnili. Nad těmito nedorozuměními bychom se ale neměli zlobit. Tento příklad jen ukazuje, že ač my Evropané již několik let žijeme ve společném svazku, víme mnohdy o sobě navzájem jen velmi málo. Proto mají takové projekty, jako např. Projekt Comenius velký význam, protože tato nejistota může zmizet jen díky vzájemnému poznávání a společným diskuzím.

Pobyt v Coburgu byl jen začátek. Čeká nás ještě hodně práce, ale také mnoho příjemného. V dubnu přijedou žáci z Německa, Polska a Maďarska do Prahy. Jistě to bude vzrušující týden, tak jako v Coburgu.

Karolína Bukovská, 7B
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.Evropský den jazyků

Mag. Anton Kellner / 25.9.2012

Workshop 2. přípravných ročníků a 5.tříd v Rakouském kulturním Fóru v Praze. Pod vedením paní Dr.Buckové a paní Dr. Poimer z fakulty germanistiky Karlovy univerzity v Praze s uskutečnil workshop na téma „A co divadlo ?“ pro vybrané třídy Rakouského gymnázia.

Žáci se přiblížili různými zahřívacími cvičeními scénickému ztvárnění předložených německých slov. Vrcholem akce bylo převedení konkrétní poesie ve skupinách. Srdečný dík vedoucím workshopu a RKF za pozvání na tuto akci!Týden ve Vídni 2012

Mag. Anton Kellner / 17. – 21.9.2012

Pod vedením obou třídních učitelů Mag. Votapka a Mag. Seidla strávili žáci 6.A a 6.B týden ve Vídni, aby blíže poznali hlavní město. Nahuštěný program umožnil žákům, že se v krátké době hodně naučili a mnohému porozuměli.Očividně unaveni cestovali všichni zpátky do Prahy.Krátký portrét učitele:
Mag. Wolfgang Sperer (němčina, dějepis)

Mag. Anton Kellner / 5.9.2013

Aneta Pejcharová (5. tř.) ze školního rádia ECHO dělala rozhovor s panem Mag. Wolfgangem Spererem v rámci nové série. Potkali se zde dva nováčci, protože Aneta udělala své první úspěšné interview a Mag. Sperer z horního Rakouska pracuje od tohoto školního roku na Rakouském Gymnáziu v Praze.

OEGP a stavba nové školní budovy

Mag. Anton Kellner / 3.9.2012

Interview s paní ředitelkou Mag. Benischek v Rádiu Praha na téma stavby nové školní budovy zde.

K zahájení školního roku 2012/2013

Mag. Anton Kellner / 1.9.2012

Rakouské gymnázium srdečně vítá žáky a žákyně v novém školním roce a přeje jim mnoho úspěchů! Zcela zvláštní uvítání náleží prvním ročníkům a dalším nově nastupujícím žákům!

Těšíme se na váš angažovaný vstup do školního života, neboť jedno krásné přísloví říká: „Úspěch nepřijde k tobě, ty mu musíš jít naproti!“