Jaká bude Evropa v roce 2050?/ Evropa, jakou si přejeme a jakou ji nechceme Výtvarná soutěž

Mezinárodní výtvarná soutěž Evropa 2050, která je pořádána W&ART a Univerzitou Karlovou oslovila studentky a studenty 1., 3. a 4. ročníků OEGP, kteří s velkým nasazením vytvořili zajímavé práce v hodinách výtvarného oboru. Kresby, malby a práce kombinovanou technikou budou vystaveny ve školní aule a jejich úzký výběr bude reprezentovat naši školu v evropské soutěži.
Výsledné obrazy budoucnosti nám všem pak mohou otevřít oči a ukázat, na čem mladým lidem záleží, co by chtěli do budoucna zachovat, nebo naopak změnit. Případně mohou nastínit, jak by mladí lidé řešili témata, která jsou společná
pro školy, regiony, či samotné mladé lidi v Evropě.Fotogalerie …