Jaká bude Evropa v roce 2050?/ Evropa, jakou si přejeme a jakou ji nechceme Výtvarná soutěž

Mezinárodní výtvarná soutěž Evropa 2050, která je pořádána W&ART a Univerzitou Karlovou oslovila studentky a studenty 1., 3. a 4. ročníků OEGP, kteří s velkým nasazením vytvořili zajímavé práce v hodinách VO. Kresby, malby a práce kombinovanou technikou budou vystaveny ve školní aule a jejich úzký výběr bude reprezentovat naši školu v evropské soutěži.

Výsledné obrazy budoucnosti nám pak všem může otevřít oči a ukázat, na čem mladým lidem záleží, co by chtěli do budoucna zachovat, nebo naopak změnit. Případně pak může nastínit, jak by mladí lidé řešili problematiku, která je společná pro školy, regiony, či samotné mladé lidi v Evropě.Fotogalerie …