Slavnostní konference vítězných týmů ekologické soutěže Ligy CO2

Dne 22. června 2022 byli studentky a studenti spolu s vedením OEGP pozvání do sídla Senátu ČR na závěrečnou konferenci a převzetí ocenění za splnění celkem čtyř náročných misí ekologické soutěže. Slavnostní ceremoniál ve Valdštejnském paláci byl pro všechny vybrané školy z České republiky velkou poctou. OEGP byla navíc pozvána prezentovat výsledky své práce jako jediná pražská škola! Pečlivě připravená prezentace 3.A ve spolupráci s výraznými zástupci 1.B, 3.B a 3.C se týmu OEGP velmi povedla a sklidila velký potlesk a uznání pořadatelů i zástupců z řad přítomných politiků. Následný raut a komentovaná prohlídka Valdštejnského paláce byla pro všechny zajímavou odměnou. Dozvěděli jsme se mnoho o historii i současnosti jednotlivých sálů včetně jednacího sálu Senátu ČR, jehož návštěva byla nevšedním zážitkem.

Celému skvělému týmu OEGP moc gratulujeme!

Na základě současné zkušenosti a hlubšího poznání tématu klimatické krize se nám potvrdilo, že téma ekologie a snižování uhlíkové stopy je celosvětovým mezioborovým tématem, které nám nemůže být lhostejné. Uvědomujeme si, že záleží na přístupu každého jednotlivého člověka, což v rámci celé společnosti představuje velký potenciál pro změnu a snížení dopadu oteplování Zeměkoule. Pozvání na konferenci vítězných týmů nevnímáme jako konečné vítězství, ale jako konkrétní výzvu pro každého, komu není osud naší planety lhostejný.
MgA. Alena Kotzmannová, Ph.D., Ing. Michaela Kovaříková , Ph.D.
a tým studentek a studentů OEGP