Prohlídka botanické zahrady UK
a ekologický workshop na Náplavce

Na závěr školního roku jsme vyrazili do poklidné zahrady UK na Albertově. Komentovaná prohlídka skleníků byla zpříjemněná ochutnávkou tropického ovoce i čichovým testem koření.  Se studenty 3.A jsme v altánku stihli probrat témata invazních druhů a snižovaní uhlíkové stopy jedince. Studenti 3.B si zas poslechli báječně zpracovanou práci o parazitech od Johanky.  Ze zahrady jsme se přesunuli k Vltavě, kde jsme dali krátký piknik. Na závěr jsme si udělali ekologický workshop s procházkou podél Vltavy. Akce se vydařila, počasí nám přálo!