Školní rok 2008/2009

The impact of moving about
Projekt programu Komenius

Mag. Anton Kellner / 14.6.2009

Kvíz – Co je program Komenius?

1. Program, který má zahrnout myšlenky velkého českého pedagoga do nové školní reformy.

2.Program Evropské unie k podpoření vzájemné spolupráce škol a mobilitu žákyň a žáků v rámci EU.

3. Program ke zkrášlení Komeniova náměstí v Berlíně.

Jak projekt probíhá?

1. Minimálně tři školy musí spolupracovat po dobu 2 let.

2. Maximálně tři školy musí spolupracovat po dobu 3 let.

3. Tři školy musí spolupracovat minimálně 4 roky.

V našem případě jsou to 3 školy z následujících zemí:

1. Česká republika, Irsko a Lotyšsko.

2. Česká republika, itálie a Norsko.

3. Česká republika, Estonsko a Rakousko.

Jedním z důležitých složek projektu jsou tzv. Mobility. Mobility jsou:

1. Obsahy vyučování, které se přeposílají přes mobilní telefony.

2. Setkání, při kterých se nesmí sedět.

3. Vzájemné návštěvy v příslušných hostujících zemích.

Matematická olympiáda 2009

Mag. Anton Kellner / 14.6.2009

V tomto školním roce jsme měli možnost se připravit s panem Prof. Schachnerem na matematickou olympiádu. Bohužel využilo této šance jen pár studentů. Ale my jsme statečně a zvídavě propluli každé druhé pondělí nástrahami matematiky a nikdy jsme nebyli unavení, ikdyž už bylo pozdě odpoledne. Dvakrát 45 minut „MOLu“ bylo vždycky tak rychle za námi, že jsme byli dokonce smutní, že už nezbyl čas na nový příklad. Naučili jsme se mnoho nového a to s cílem úspěšně reprezentovat naší školu na soutěži v Rakousku. Dnes, po roce intenzivního studia, nám jsou matematické okruhy jako kongruence, těžké rovnice nebo geometrické důkazy už známé.

22. 6. jsme se vydali do rakouského Aichdorfu. Po 8 hodinách ve vlaku a autobuse jsme poprvé spatřili naše konkurenty. Druhého dne jsme obdrželi zadání – ještě 4 hodiny soustředěné práce a naší námaze byl konec. Ikdyž jsme měli strach, že budeme na seznamu vítězů úplně vespod, byli jsme nakonec mile překvapeni. Dosáhli jsme dvou třetích míst a tím jsme i spoustu Rakušanů tzv. strčili do kapsy. Sečteno podtrženo – byla to pro nás dobrá zkušenost. Bohužel se už příští rok v této kategorii nemůžeme soutěže zúčastnit. Doufáme, že budeme mít příští rok důstojné zástupce.

Barbora Vaněčková, 6.B

Setkání s prezidenty

Mag. Anton Kellner / 15.5.2009

Ve čtvrtek 14. května 2009 skupina studentů našeho gymnázia reprezentovala svou školu na Pražském hradě v doprovodu paní ředitelky Benischek. Byli jsme pozváni na setkání s českým prezidentem Dr. Václavem Klausem a rakouským prezidentem Dr. Heinzem Fischerem a měli jsme tak možnost poznat obě osobnosti dohromady i s jejich manželkami. Toto setkání bylo zorganizováno při příležitosti návštěvy rakouského prezidenta v Praze a naším cílem bylo naši školu důstojně prezentovat. Jako dárek jsme s sebou přinesli naši ročenku a ještě knížku, která byla výsledkem našeho projektu o Česku a Rakousku. Předali jsme naše dárky a měli jsme chvíli na přátelskou debatu. Oba prezidenti ukázali zájem o naší školu a také měli spoustu dotazů ohledně našeho studia a našich budoucích plánů. Na konci jsme od českého prezidenta dostali DVD o Pražském hradě jako dárek. Byla to pro nás velká čest, že jsme to byli zrovna my, kdo směl reprezentovat naši školu.

Kateřina Opalecká a Eliška Tesárková, 6.A

Třída římská I objevuje Linz

Mag. Anton Kellner / 20.5.2009

Ne, tentokrát nebyla cílem naší cesty Vídeň, ani Salzburg nebo Innsbruck, kam turisté na tři dny obvykle jezdí. Naším cílem byl Linz, hlavní kulturní město Evropy 2009; město, kolem kterého dříve většina turistů jen projížděla.

Římská II: projektový týden v Querxenlandu v horních Lužicích

Naše třída římská II strávila projektový týden od 20. do 24. května 2009 v „Querxenlandu“ v Seifhennersdorfu v Německu …

Mag. Anton Kellner / 20.5.2009

20. května 2009 začla naše cesta autobusem do Německa. Jízda byla moc příjemná a zároveň i zábavná; nejvíce se nám líbil náš vtipný řidič. Jakmile jsme přijeli na místo, nebyli jsme ale tak nadšení, protože to tam vypadalo hodně „dětsky“. Ale rychle jsme náš názor změnili, neboť jsme se po celou dobu našeho pobytu vážně bavili.

Hned po příjezdu nás překvapila první aktivita – „zážitkově pedagogický team parcour“ – protože to bylo poměrně nebezpečné, ale brzo poté, co jsme to vyzkoušeli, nás to začalo bavit. Příštího dne jsme jeli 3 km do sousedního města Neugersdorfu do bowlingového baru. Navzdory podnapilým pánům u baru jsme tam strávili krásnou chvíli. Večer nám byl puštěn film „Sommer“ v „Kulti“ (kulturní místnosti). Někteří pak využili tento čas k zábavě a někteří raději spali po náročné cestě zpátky do „Querxenlandu“.

Příští den jsme i přes ošklivé počasí vyrazili do města Zittau. Večer toho dne jsme se vyřádili na diskotéce. Předposlední den jsme měli víceméně odpočinkový; zkusili jsme „Trimm – Dich – Pfad“ a mimo to jsme i upekli vynikající buchtu.

V den odjezdu jsme ještě dostali chutný oběd a pak už se jelo domů.

Hamerská Anna Teresa, Kramářová Anna Marie, Aznaurová Nina, Urlass Saskia

BiT – Biologie v týmu 2009

Mag. Anton Kellner / 20.5.2009

Minulý týden jsme znovu měli tu možnost reprezentovat naši školu na mezinárodním projektu, který se tento rok konal ve spolkové zemi Korutany v Rakousku. Projekt se jmenuje „Biologie v týmu“. Tématem letošního roku byla „Krtkova perspektiva“.

Ráno 3. června 2009 se setkal celý BiT-tým na Hlavním nádraží v Praze, aby vyrazil na cestu do Klagenfurtu. Cestou ve vlaku si ještě někteří listovali skripty, aby si doplnili své znalosti. Poté, co jsme konečně našli mládežnickou ubytovnu, která se nacházela na překrásném místě v lese u Turnerova jezera, jsme se rozdělili na skupiny. Každý z nás pražáků byl ve skupině sám s Rakušany, ale naštěstí jsme neměli žádné vetší jazykové problémy.

Příští den jsme se pustili do práce. Každá skupina dostala pracovní papír s rozdílnými zadáními, jako např. pitvání žížaly, studování půdního parametru nebo určování hmyzu a k tomu vystavení protokolu. Zadání s úkoly byla velmi zajimá a všechny skupiny pracovali opravdu jako tým. Příštího dne , hned po snídani, jsme naší práci prezentovali hostům ze Společenství přírodních věd. Hned po prezentaci jsme konečně došli k poslednímu bodu naší soutěže – k udělování cen. K našemu velkému překvapení jsme tento rok měli úspěšnou cestu. Obsadili jsme 1. až 4. místo. Adam Pekař (7.A) se dostal na první místo. Druhé místo patří Elišce Tesárkové (6.A) a Lukáši Ajchlerovi (7.A) připadlo místo třetí. Byla to pro nás velká čest, účastnit se takové soutěže.

S koncem souteže ale celý projekt ještě neskončil, nýbrž následovala exkurze do severní Itálie a Slovinska. Navštívili jsme město úplně zničené zemětřesením; typický alpský jev ´Fén´jsme obdivovali v krásném přístavním městě Terst, jehož historické kořeny vedou až k rakouské monarchii. Ve Slovinsku jsme se byli podívat na jeskyně Skocjan, které jsou již poměrně dlouho pod ochranou UNESCa.

Exkurze a také soutěž se nám všem moc líbily a rádi bychom pánům profesorům Schrieblovi a Perstovi srdečně poděkovali za to, že nás doprovázeli a rozšiřovali naše znalosti. Zároveň bychom rádi poděkovali i paní ředitelce Benischek, že nám umožnila podniknout tuto cestu a také našim sponzorům, panu RgR. Havlíčkovi z BMUKK a BMVIT za udělení výzkumné kontroly stejně jako i Raiffeisen Real Estate. Především ale musíme poděkovat panu Mag. Laneggerovi za štedrý peněžní příspěvek.

Kateřina Opalecká, Lukáš Ajchler

Procházka židovskou čtvrtí

Mag. Anton Kellner / 25.5.2009

Po intenzivním rozboru divadelní hry Andorra od MAxe Frische jsme zjistili, že bychom se měli taktéž blíže seznámit s židovskou kulturou. …

(Pokračování v dokumentu)


Předčítání paní Ilse Tielsch

Mag. Brigitte Vasak-Probst / 25.5.2009

Pražský literární dům, který založila Lenka Reinerová, nás poctil nabídkou návštevy paní Ilse Tielsch na naší škole při příležitosti pražského sympózia, kterou jsme rádi přijali.

Obě předčítání – stejně jak pro 8. třídy, tak i pro třídu Římská II – byla pro studenty velice poutavá, neboť paní Tielsch, která své úryvky z knihy skvěle propojila, zdůraznila ve svém vyprávění její rodné město v jižních Čechách a tehdejší soužití Němců a Čechů, které zaniklo teprve skrze politiku tehdejší doby. Vnitřní postoj, které z textu vyplývá, by mohl pomoct k lepšímu porozumění dřívější situace u mladých lidí !

Děkujeme paní Tielsch za její návštěvu a obě její knihy ( „Poslední rok“, „Hádanková pyramida“), které se nyní dají vypůjčit v naší školní knihovně.

Abychom Vám přiblížili dojem, který si studenti z předčítání odnesli, předáváme slovo Adéle Bráchové!

V pátek, 17. dubna 2009, byla u nás na škole na návštěvě spisovatelka Ilse Tielsch. Píše o svém dětství a mládí v jižních Čechách v období před a během druhé světové války, blíže pak o soužití Němců a Čechů v Československu touto dobou.

Paní Tielsch nás seznámila s její knihou „Poslední rok“, v která je psána z pohledu devítiročného děvčete v roce 1938. Jmenuje se Elfi Zimmermanová a žije v malém městečku na jihu Čech. Je Němka a i když jí je teprve 9 let, už přemítá nad problémy soužití Němců a Čechů v její rodné zemi.

Poté, co nám paní spisovatelka přečetla některé pasáže ze své knihy, jsme jí mohli položit pár otázek. Někdo se zeptal, jestli je její dílo přeloženo i do češtiny. Odpověděla, že dosud ne, ale že se pro to snaží udělat co nejvíce. Přijde mi škoda, že není tato knížka dostupná i v češtině, protože si myslím, že po předčítání by spousta studentů po knížce skočila. Předčítání bylo velice zajímavé a přeji paní Tielsch mnoho štestí v její kariéře.

Dodatek: Po svatodušních svátcích je kniha „Devátý rok“ na naší škole k dostání! Děkujeme mnohokrát paní RR. Christine Dollinger za tak cenné příležitosti!

Návštěva 7.B v institucích EU v Bruselu

Mag. Anton Kellne / 20.4.2009

Náš projektový týden v Bruselu byl velkým úspěchem. Navštívili jsme Evropskou komisi, Sociální a hospodářský výbor, Parlament, Vídeňský dům a stálé zástupce České republiky a Rakouska.

Všude jsme byli vřele uvítáni, všude jsme měli tu možnost si vyslechnout zajímavé přednášky. Byli jsme dokonce osobně u debat a hlasování. Naše znalosti cizích jazyků v němčině, angličtině a francouzštině se nám velmi hodily. Samozřejmě, že ani kulturní znalosti nebyly opomíjeny. Navzdory špatnému počasí byla atmosféra velkolepá.

Také náš doprovod, paní Prof. Mark a pan Prof. Perst s námi byli spokojení, neboť jsme dokázali, že jsme už vyspělí mladí lidé.

Budoucí česká úspěšná generace!

Nedej na předsudky – Andorra
od 29. března do 3. dubna

Mag. Anton Kellner / 30.3.2009

Studenti z Guatemaly, z Česka a z naší školy (5.B) se seznámili současně s tím samým materiálem: Andorra, divadelní dílo autora Maxe Frische o rasismu, zbabělství a předsudcích. Všichni dohromady slaví performací solidaritu, odvahu a lidskost.

Režie: Alenka Maly
Asistence: Nora Gumpenberger
Hudba: LEON PURVIANCE

Great Expectations

Mag. Anton Kellner / 20.3.2009

Jako člen studentského zastupitelství Prahy 7 jsem se zúčastnila spolu s Tomášem Němečkem mezinárodního projektu „Great Expectations“ a tím jsem také získala tu možnost se zúčastnit i závěrečné fáze tohoto projektu v Londýně. Jde o projekt, který má již delší tradici a dříve byly zorganizována setkání účastnících se zemí. Jedná se o tři země z Evropy, kde existují podobné organizace studentů, jako u nás. Studenti pocházeli z Londýna – Lewishamu, z Bulharska – ze Sofie a Gornie a také naše organizace Prahy 7 dohromady s Prahou – Libuš.

Strávili jsme tedy pár dní v Londýnském Lewishamu ve velice příjemné atmosféře. Pro nás pro oba to byla skvělá příležitost potrénovat naše znalosti angličtiny a nasbírat nové zkušenosti. V tomto projektu jsme poznali spoustu sympatických lidí, kteří nám také každý předali něco ze svojí kultury – Angličané stejně tak jako Bulhaři. Protože je Lewisham čtvrtí hojně osídlenou černochy, bylo také téma tohoto setkání “ Vztahy mezi rozličnými kulturami“.

Při tomto setkání jsme po celou dobu plný program; navštívili jsme Lewishamskou radnici, zúčastnili jsme se konference, navštívili školu a také jsme se byli podívat do centra Londýna. Program byl skvěle připravený a měli jsme také možnost každý den vyzkoušet něco nového a to vše bylo pro nás pro oba velkým zážitkem. Jeden den jsme strávili na konferenci, kde se debatovalo o tématu „černošské menšiny v Londýnském Lewishamu“; toto zasedání bylo zorganizováno v motokárovém centru a později jsme si jízdu na motokárách mohli i vyzkoušet.

Dále jsme v průběhu našeho pobytu navštívili uměleckou školu v Lewishamu. Tam jsme se setkali se studenty našeho věku a také jsme s nimi debatovali a zavítali jsme i na jejich výuku. Protože jsme ale byli přeci jen v Londýně, nemohli jsme si nechat ujít shlédnutí nejznámějších pamětihodností a tak jsme jeden další celý den strávili v Londýnském centru. Času na jejich prohlížení ale bohužel nebylo mnoho – v centru probíhali protesty a stávky proti Baracku Obamovi, neboť přijel pár dní po našem příjezdu na návštevu do Velké Británie.

V neposlední řadě jsme v Londýně navštívili Greenwich a stavili jsme se u observatoria, kde prochází nultý meridián. Tolik skvělých zážitků jsme si z Londýna přinesli, ale nejlepší na tom bylo, že jsme potkali mnoho nových milých lidí a strávili s nimi týden. Jsem proto ráda, že jsem dostala možnost to vše prožít a jsem za to moc vděčná.

Kateřina Opalecká, 6.A

Žák OEGP
vítězem v krajském kole řečnické soutěže

Mag. Dr. Elmar Forster / 20.3.2009

4. května 2009 se na Vídeňské radnici konalo finální kolo pro krajskou soutěž v řečnění. Při této příležitosti se náš žák Luka Valek dostal na první místo v disciplíně „Spontánní řeč“, přičemž se na svůj projev s předtím jemu neznámým tématem („Čím více peněz, tím lepší práce?“) připravoval pouhých deset minut. Gratulujeme!

Výstava v Rakouském kulturním fóru v Praze

… Ilustrační práce studentů Rakouského gymnázia v Praze

Mag. Anton Kellner / 20.3.2009

Rakouské gymnázium v Praze patří k nejprestižnějším vzdělávacím institucím v hlavním městě České republiky. Je ceněno především pro pedagogické kvality svých vyučujících, jejichž bývalí studenti se nyní mohou pyšnit, 17 let po zakončení studia na této škole, skvělým kariérovým postupem.

Znalosti a dovednosti mladých lidí jsou doplněny o vhodnou podporu tvůrčího potenciálu a inspirace pro umělecké vyjádření. Proto jsou ve výuce zprostředkovávány studentům hodnotné zážitky, které všednímu dni propůjčují další rozměry.

Výstava v Rakouském kulturním fóru v Praze, Jungmannovo nám.18, 4. května v 18 hodin je věnována právě tomuto jako důležitý aspekt vzdělání a výchovy mládeže. Při této příležitosti nejsou vystaveny jen výsledky výtvarné výchovy, ale také zabývání se mluveným divadlem za účasti školního sboru.

Také veřejnost by měla získat povědomí o těchto snahách, neboť by OEGP mohla být v této oblasti příkladem a proto Vás také srdečně zvu na pořádání této akce.

Dr. Florian Haug,
ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze

Výstava Republika

Mag. Anton Kellner / 20.2.2009

Výstava „Republika“ byla symbolicky otevřena v Českém národním muzeu dne 28. řijna 2008, dne vzniku tzv. „První republiky“ v roce 1918 a skončila dne 15. března 2009, přesně 70 let po německé okupaci. Výstava popisuje nejenom vznik První republiky a tehdejší politické dění, ale také všední život v této době.

Řečnická soutěž mládeže 2009

Prof. Monika Mark / 20.2.2009

19. února 2009 uspořádalo Rakouské gymnázium v Praze pod vedením Prof. Moniky Mark v rámci školy výběr pro Rakouskou řečnickou soutěž mládeže 2009 a to v kategorii „klasický projev“. Přísní porotci neměli vůbec snadné vybrat vítěze. Všech šestnáct účastníků z obou tříd 6. ročníku předvedlo velmi dobré projevy. Po delší diskuzi ale byli vítězové určeni.

1. místo: Tesárková Eliška
2. místo: Valek Luka
3. místo: Vlasáková Věra

Kandidátům, kteří se vydají na další kolo soutěže do Vídně, držíme pevně palce.

Náš kolega Dr. Adi Schriebl – mechový specialista

Mag. Anton Kellner / 20.2.2009

Kolega Schriebl, náš biolog, není znám a ceněn jen pro jeho na praxi orientovanou výuku v oblastech zoologie, antropologie, mineralogie a geologie. Od nedávna víme také více o jeho vědecké činnosti, které se věnuje po konci výuky a v jeho rodišti Korutanech. Adi Schriebl hledá, zkoumá, popisuje, klasifikuje a dokumentuje mechy. Je spoluautorem publikace Korutanského společenství přírodních věd.

V jednom projektu, pocházejícího z roku 2000, vzniklo komplexní „mapování korutanské mechové flóry“. Prostor Korutan byl pokryt mřížkou s celkem 319 kvadranty, z nichž Schriebl 92 zpracoval. Výsledek letité polní a laboratorní práce je nyní předložen v hojně ilustrované odborné knize.

Ať už se jedná o ekonomické výhody, ekologický význam, nebo prostě jen estetickou krásu mechů, poskytuje kniha mnohé informace a udivuje laiky svou působivou rozmanitostí: V Korutanech byla potvrzena existence 893! druhů mechu, z čehož 84 bylo nalezeno zcela nově.

Každou kapitolou uvádějící informace na geografický, geomorfický a vegetačně-historický způsob nabízí svazek všem přátelům alpských krajin jistě velice zajímavé čtení. A ty fotky! Překrásné fotografie nám otevírají oči pro často nezpozorované detaily naší přírody, kterou stojí za to chránit.

Kniha může být samozřejmě objednána u Korutanského společenství přírodních věd nebo vypůjčena u Dr. Schriebla.

Lyžařský kurz v Radstadtu 2009

Mag. Anton Kellner / 20.2.2009

8. únor 2009 přišel ten den, na který se celá 5.A a B už od září těšily. Dopoledne dorazil před naši školu autobus, který se za krátkou dobu naplnil nedočkavými žáky. Brzo jsme byli připraveni k odjezdu.

Poslední zamávání a pak už jsme si jen představovali, jak by celý týden měl vlastně proběhnout. Cesta do Radstadtu byla dlouhá, ale díky našemu řidiči, který nás nechal si pustit zábavný film, ubíhala rychle. Večer jsme konečně dorazili na místo. Byli jsme ubytováni v překrásném starobylém zámečku, ve kterém jsme hned po příjezdu dostali večeři. Později jsme dorazili na naše pokoje, kde jsme si nejdříve vybalili, ale hned potom šli raději spát, protože jsme tušili, že příští den bude namáhavější. Snídaně byly každý den od 8 hodin a o hodinu později už se vyráželo na sjezdovky.

První den jsme byli rozřazeni do skupin, ve kterých jsme pak rozděleně sjížděli sjezdovku různě obtížnými cestami.

Tak to také bylo i po následující dny. Užívali jsme si lyžování a obdivovali krásný výhled. Skoro každý den nám k tomu ještě svítilo slunce.

Ve středu jsme pak měli den „volna“. Dopoledne jsme ještě byli lyžovat a zbytek dne jsme pak mohli sami vyrazit do Radstadtu, kde si každý koupil malý suvenýr nebo nějaké drobnosti. Tam se také seznámili Karin s Vaškem, ale ten příběh už určitě každý zná.

Čtvrtek byl pak den jako každý jiný. Až na malou nehodu jsme všichni ale v pořádku zase dorazili do zámečku. Večer pro nás profesoři přichystali sportovní soutěž, ve které jsme mohli vyhrát zajímavé ceny.

V pátek ráno, ještě před snídaní, jsme si rychle sbalili věci a po krátkém kole lyžování bylo už na čase jet zase domů. Tentokrát většina z nás cestu prospala. Do prahy jsme dorazili dříve než bylo plánováno a poté, co se každý s každým rozloučil, jeli také všichni domů.

Věřím, že se výlet každému líbil a že na něj ještě dlouho budeme vzpomínat.

Lucie Zámečníková, Barbora Kašparová, 5.A

Blender

Mag. Anton Kellner / 20.2.2009

Prvních pár hodin, které jsme strávili prací s pc-programem Blender, bylo poměrně náročných. Klávesy na klávesnici měli v Blenderu úplně jiné funkce jako u jiných, ikdyž podobných programů. Ovládání základních funkcí jsme si rychle osvojili a brzy jsme byli schopní vytvořit první postavu. Tady začala zábava – modelovali jsme i věže nebo zvony. Když člověk ví, k čemu se dají využít klávesy S, E, G apod., je modelování hračkou. Ovládání natáčení kamery je poněkud složitější.

A teď k projektu samotnému. Já jsem si vybrala skalní chrám. Udělat jeho strukturu, vytvořit zdi apod. jsem stihla už první hodinu, ale měla jsem trošku problémy s texturami. Označila jsem jednu zeď a chtěla jsem ji obarvit na modro, ale v návrhu se modrými staly zdi dvě. Asi byla chyba na mé straně; každopádně nemám tušení, jak k tomu došlo.

A ještě něco k animaci – když člověk konečně pochopil, jak je to s časovou osou, najednou se to celé zdálo lehké. Musí se označit jednotlivé články a ty se pak samostatně animují.

Shrnuto: Modelování bylo skvělé, Animace docela taky, ale náhledy na objekty nebo posouvání kamerou a komplikované barvy dokáží celý projekt pokazit.

Eliška Tesárková, 6.A

Film „Oslnivé nápady s Blenderem“ , který jsme vytvořili s naší paralelní skupinou, si můžete shlédnout níže.
Exkurze v Národním muzeu 2009

Mag. Anton Kellner, 20.2.2009

12. února 2009 byly obě 7. třídy spolu s panem Prof. Schrieblem na exkurzi v Národním muzeu. Důvodem naší návštěvy bylo důkladné zkoumání některých minerálů a nerostů, které jsme doteď mohli pozorovat pouze v knihách. Věřím, že se nám všem výstava moc líbila; mně osobně nejvíce uchvátily diamanty. Ke konci jsme se všichni shodli, že to bylo krásně strávené odpoledne.

Barbora Chalupská


Fotbalový turnaj na Německé škole v Praze

Administrátor, 20.2.2009

V úterý, 10. února 2009, jsme spolu s naším učitelem tělocviku, panem Lukešem navštívili Německou školu v Praze, abychom se zúčastnili fotbalového turnaje. Hráčemi byli: Jan Janoušek (7.A), Jakub Madej, Luka Valek, Tobias Lorenz, Tomáš Sedláček, Georg Hozman, Mirek Pražma (6.A,B), Tomáš Lego, Martin Strauch (římská II). Všichni byli poměrně nervózní, protože šlo o reprezentaci naší školy a také jsme chtěli do Holešovic poprvé přinést pohár za první místo. Pět škol se podílelo na tomto turnaji. Ruská škola, Německá škola, dvě Anglické školy a samozřejmě ta naše, OEGP. V prvním kole jsme hráli proti mužstvu z Německé školy. Měli samozřejmě na místě spoustu fanoušků a bylo pro nás vážně těžké dosáhnout vítězství. Spotřebovali jsme na to veškerou svou energii,abychom se trefili do branky a vyhráli tak 1:0. Díky skvělému výkonu našeho brankáře se protivníkům nepodařilo dát žádný gól. V druhém kole jsme hráli s Anglickou školou a to pro nás nebyl žádný problém; vyhráli jsme 4:1. Pan Lukeš nás ale varoval, že další hry už nebudou tak lehké a že se musíme co nejvíce soustředit.

Třetí hru jsme hráli pro druhé Anglické škole v Praze. Ze začátku to pro nás vypadalo slibně, protože jsme skoro celou hru vedli 1:0, potom jsme ale trochu polevili v obraně a protihráči vyrovnali na 1:1. To znamenalo, že jsme po třech hrách měli 7 bodů a jen Ruská škola měla dokonce 9. Proti ní jsme pak také hráli hru poslední a to už jsme věděli, že tento zápas pro nás bude rozhodující. Museli jsme ho vyhrát, abychom vyhráli turnaj. To ale naštěstí také klaplo. Podařilo se nám dát gól již po druhé minutě a družstvo Ruské školy, které za celý turnaj nedostalo žádný gól, z toho bylo poměrně dost vykolejené a to se také odrazilo na jeho výkonu. Poté jsme docela snadno vstřelili rovnou dvě branky a o výsledku hry bylo rozhodnuto. Vyhráli jsme turnaj tedy s 10 body před Ruskou školouv Praze, která získala 9 bodů a poté,co jsme obdrželi pohár, jsme mohli šťastně opustit sportovní areál Německé školy.

Výsledky:

OEGP – Německá škola – 1:0, gól: Janoušek
OEGP – Anglická škola (1) – 4:1, góly : Janoušek 3x, Fried
OEGP – Anglická škola (2) – 1:1, gól: Sedláček
OEGP – Ruská škola – 3:0, góly: Valek, Fried 2x

Jan Janoušek, Jan Fried – 7.A


Vánoce ve vyučování němčiny
Akce SOS dětská vesnička

Mag. Anton Kellner / 20.2.2009

Vánoce jsou jak v Rakousku tak v České republice důležitým rodinným svátkem. Zajímavé je, že zvyky jsou si velmi podobné i přes jiný pohled na náboženství.

V malých skupinách vytvářeli žáci a žákyně třídy římské I. hry, které se hravě zabývají s různými vánočními tradicemi. Vznikly: Vánoční kvarteto, vánoční UNO, vánoční verze hry memory, vánoční Trivial Pursuit a vánoční monopoly.

V rámci příprav jsme dostali také nápad, odstartovat akci pro české rodiny z SOS dětských vesniček. Ke koupi byly nabídnuty vánoční hvězdy a kupci si mohli jejich hvězdy s jejich jmény pověsit na vánoční stromeček.

Na konci hojně vyzdobený stromeček je znakem toho, že vánoce jsou svátkem, kdy sami sebe nestavíme na to nejdůležitější místo, ale také myslíme na ostatní lidi, kterým se nemusí dařit tak dobře jako nám a snažíme se jim udělat radost.

Věříme, že jsme k tomu alespoň trochu dopomohli.

Instituce EU v Bruselu
… v době předsednictví České republiky

Prof. Monika Mark / 20.2.2009

Žáci se učí poznávat EU instituce na místě; mají možnost diskutovat v angličtině, francouzštině a němčině a mohou také vidět, jak fungují rozhodovací procesy. Mezioborová výuková akce: Historie, zeměpis, politické vzdělání a význam výuky cizích jazyků.
Takhle nás výuka baví!

Projekt 7.B

Exkurze do Osvětimi

Mag. Herbert Woi / 20.2.2009

16. a 17. února navštívilo cca 50 žáků naší školy koncentrační tábor v Osvětimi. Exkurze byla zorganizována a vedena vyučujícím Dr. Martinem Kudláčkem. Následující prezentace byla prezentována Patricií Hošekovou, žákyní 8. třídy, v dějepisném semináři.


Projekt o bezdomovcích v rámci informatiky

Mag. Anton Kellner / 20.12.2008

… We chose this theme because we live in a society which is changing everything is changing and also the attitude towards homeless people. We wanted to show people that work for homeless people want to help them and we also wanted to show the homeless peoples attitudes towards their lives. We were very surprised about what we found out. During our project we met a lot of people from many organizations and we met some homeless people. Every time we met this people we realized that they wanted to change something about their lives. They work very hard, harder than we think they do. They want to change their life and they want to help each other. They have different values than people who have money and they show great innovation and creativity in their daily lives which we wanted to point out …


Letní akademie Talenty 2008 v Bad Leonfeldenu

Mag. Anton Kellner / 20.12.2008

V červenci 2008 jsem se zúčastnila 10 denní letní akademie v Bad Leonfeldenu. Zapsala jsem se na kurz přírodních věd, kde jsme se převážně zabývali molekulární biologií.

Před odjezdem jsem byla poměrně nervózní – měl to být můj první pobyt mě samotné v Rakousku… ale všechno proběhlo bezproblémově. V rámci kurzu jsme také mimo jiné navštívili univerzitu v Linzu a na místě jsme provedli i pokusy – každý měl tu možnost zanalyzovat svou vlastní DNA, při laboratorní metodě Patch clamp jsme odsávali jádra rakovinných buňek a u Fretovy metody jsme barvivy značkovali proteiny v buněčných membránách. Ve volném čase jsme se koukali na filmy, podnikali výlety nebo jsme také navštěvovali jiné kurzy (např. zejména fotografování se mi moc líbilo).

Poznala jsem spoustu nových přátel, se kterými jsem ještě stále v kontaktu; moje němčina se zlepšila o sto procent ( po deseti dnech jsem částečně mluvila rakouským dialektem) a také jsem si osvojila spoustu odborných znalostí, které teď využiji u maturity z biologie a také u přijímacího řízení na univerzitu.

Ráda bych poděkovala škole, že mi umožnila získat tuto jedinečnou zkušenost.

Tereza Dvořáková, 8.A

Esejistická soutěž: Pražské jaro – po jeho stopách

Mag. Dr. Elmar Forster / 20.12.2008

20. 8. 2008, 40. dne výročí vstupu jednotek Varšavského paktu do tehdejšího Československa se udála vzpomínková akce na zámku Mikulov, na které byl přítomen jak prezident České republiky, Dr. Václav Klaus, tak i prezident Rakouska, Dr. Heinz Fischer spolu s rakouskou velvyslankyní, Dr. Margot Klestil-Löffler.

V navázání na uspořádanou diskuzi svolali oba prezidenti na balkóně zámku vysoko nad městem tiskovou konferenci,přičemž vítězové soutěže, příslušní ředitelé zúčastněných škol a koordinátor esejistické soutěže měli tu čest být vysíláni živě v České televizi. U toho oba prezidenti osobně pogratulovali našim vítězům a zároveň s nimi vedli krátký rozhovor. Předání cen bylo zrealizováno rakouskou velvyslankyní, za což dodatečně srdečně děkujeme!

Čtyřicátý den výročí Pražského jara byl pro Rakouské gymnázium v Praze příležitostí ve školním roce 2007/08 integrovat do školního života projekt, ve kterém byli historické aspekty Pražského jara důkladně přezkoumány a ve kterém referovali svědci, naši tehdejší studenti.

Těžiště v rámci projektu tvořila naše esejistická soutěž, která si kladla za cíl jít po historicko-literárních stopách ( hledání stop proto, že spousta tehdejších ztracených příběhů připadá mnoha Čechům jako z nějaké neskutečné epochy).

Následující tématický rámec měl být v eseji zohledněn:

Výchozí stanovisko:

Co znamená Pražské jaro pro mě? Jaké historické události a osobnosti si s tím spojuji?

Prohloubení:

Jaké byly naděje generace Pražského jara? Co se rozumí pod pojmem ´obrněný komunismus´? Co se událo v letech 1968-1989 a jak se politicky zachovali čeští občané mezi kolaborací,adaptací,konformismem a odbojem? Kde jsou k nalezení ještě dnes v městských obrazech Prahy stopy a památníky této epochy? Jak bylo zpracováno Pražské jaro literárně? Jak reagoval západní svět na potlačení Pražského jara?

Resumé:

Jaký význam měly události Pražského jara a podobné události v tehdejším východním bloku?

Zúčastnění a hodnocení

Soutěže se zúčastnili následující bilinguální školy: Rakouské gymnázium v Praze, Reálné gymnázium vyššího stupně Komenského ve Vídni, Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Eseje hodnotili následující porotci: Mag. Walter Persché ( ředitel Rakouského kulturního institutu v Praze), Dr. Langášková (ředitelka Českého centra ve Vídni), Mag. Isabella Benischek ( ředitelka OEGP), Mag. Helena Huber (ředitelka Gymnázium Komenského ve Vídni), Mgr. Drahá Deneroa (Bilinguální Gymnázium Znojmo). Porotci rozdávali po eseji vždy 50 bodů za disciplínovou rešerši, obsah a styl; bylo max. 150 bodů k dosažení.

První místa obsadili: 1.) Marian Markovic/Zuzana Kasalová (Znojmo- 18 let) se 125 body, 2.) Lýdie Neshybová (Znojmo – 18 let) se 117 body 3.) Barbora Tupá (Praha – 17 let) se 113 body

Na udělování cen v Mikulově se podíleli ze všech tří škol vedle OEGP ještě následující žáci, jejichž hodnocení leželo v rozmezí 100 bodové hranice: Adam Pekař Praha – 17 let) se 111 body stejně jako Judita Huber (Vídeň – 16 let) se 106 body. Ve jménu všech zúčastněných si dovoluji jako projektový koordinátor vítězům ještě jednou srdečně pogratulovat!

Rekonstrukce školní budovy

Mag. Anton Kellner / 20.12.2008

Přestavba – a sanitární práce na Rakouském gymnáziu v Praze jsou dokončeny. Byly vytvořeny tři nové třídní prostory a také byly zrenovovány sanitární zařízení. Celková cena se pohybuje cca kolem 2.600.000 Kč, z toho byla částka 2. 200 000 Kč zaplacena společenstvím „Rakouská škola v Praze“.

Jste vždy nejsrdečněji zváni k navštívení nové školní budovy.

Týden ve Vídni 2008

Mag. Anton Kellner / 20.12.2008

Po dlouhé, ale přeci jen zábavné cestě vlakem jsme v naprostém pořádku dorazili do Vídně. Stačila krátká jízda tramvají a už jsme byli v mládežnické ubytovně. Rychle jsme si vybalili a už to všechno začalo… Pan Kellner a pan Forster nás vzali na pozdní průzkumní procházku Vídní. Bylo to překrásné, neboť bylo ve městě všechno krásně osvětlené a člověk měl tak možnost vidět Vídeň na jiný způsob, než ve dne. Večer jsme všichni vyčerpáni padli do postelí, abychom z nich příští ráno svěží a čilí mohli zase vyskočit.

Denně jsme navštěvovali mnoho památek jako např. Stephansdom, zámek Schönbrunn, Van Goghovu výstavu, Vídeňský Prater a mnoho dalšího. Na vlastní pěst jsme pak mohli podniknout nakupovací tůry a další. Až na některé incidenty jako Vaškem zmeškaný vlak, Kati a její malá autonehoda a samozřejmě také nepříjemný spor mezi opilcem a některými žáky, kterým pan Forster přiběhl na pomoc a stal se tak naším hrdinou, to byl v celku vzato naprosto podařený výlet, který by si každý z nás ještě jednou rád zopakoval.

Žákyně a žáci 6.A a 6.B

Maturitní ples 2008

Mag. Anton Kellner / 22.11.2008

Vážené dámy a panové,

je nám ctí, že Vás také letos smíme pozvat na náš maturitní ples. Letošní ples, zorganizovaný maturanty a maturantkami pod vedením třídní profesorky, paní Mag. Uršuly Stoff a paní Mag. Brigitte Vasak-Probst, se koná také tento rok znovu v Národním domě na Vinohradech. Při této příležitosti se také koná slavnostní imatrikulace žáků a žákyň prvního ročníku.

Náš ples stojí pod čestnou ochranou velvyslankyně Rakouska paní Dr. Margot Klestil-Löffler a spolkové ministryně paní Dr. Claudie Schmied. Od této chvíle máte možnost si rezervovat svá místa k sezení. Další informace jsou k nalezení na pozvánce.


Výstava -Brýle- v galerii 35M2

Mag. Anton Kellner / 18.12.2008

Od naší angažované učitelky umění a známé foto-umělkyně Aleny Kotzmannové je v galerii 35 m2 zase něco zajímavého k vidění. Na intermediální bázi je návštevník vyzván, aby se zapojil do detektivní „objevovací hry“ a určil, které z možných trestných činů byly odpykány ve vězení.

Výstava s názvem „Brýle“ je otevřena od 18. 12. – 18. 1. 2009 v časech od 10 do 19 hodin.

Galerie 35 m2
Víta nejedlého 23
Praha 3

Schola Pragensis 2008
PR-prezentace naší školy veřejnosti

Ing. Marcela Pejcharová / 10.12.2008

Již druhým rokem se naše škola Rakouské Gymnázium v Praze zúčastnila velké prezentační akce v oblasti školství v ČR – tzv. Veletrhu o vzdělávání pod názvem „Schola Pragensis“, který se již poněkolikáté úspěšně a za velkého zájmu široké veřejnosti koná v Kongresovém centru Praha ( Palác kultury) na Pankráci, na Praze 4.

Letos proběhla v rámci tohoto školního veletrhu prezentace jednotlivých typů škol ve dnech 20.-22.11.2008. Organizátorem akce je Magistrát hl. města Prahy.

Náš stánek byl vkusně uspořádán a dekorován s ohledem na stylově jednoduché a přitom efektní prezentování naší školy a studia u nás, které naše gymnázium studentům nabízí. Na bočních stěnách bylo umístěno logo naší školy, na čelní – prostřední stěně bylo vytvořeno efektní pozadí, zobrazující rakouskou vlajku. Na bílé ploše vlajky se prostřednictvím nainstalované techniky promítaly dva školní projekty „ Hallo Nachbar“ a „ Projektwoche in Wien“. V pozadí této obrazové dokumentace se linula hudba , typická pro Rakousko – klasila Mozart ( hudební skladatel) a moderna Falco ( populární zpěvák).

Pro návštěvníky a zájemce o studium byly připraveny tradičně prospekty a letáčky se základními informacemi o škole , o studiu a o přijímacím řízení, které návštěvníkům nabízeli naši studenti oblečení do bílých triček s natištěným logem školy, stejným, jaké je prezentované na letos vydané Ročence – Jahresbericht 2008/2009. To byla dobrá trefa!

Oproti loňskému ročníku jsme na tomto veletrhu školství uplatnili dva nové PR prvky k upoutání pozornosti návštěvníků . Nově jsme zařadili „Soutěž – Wettbewerb“( tj. krátký dotazník v AJ, vztahující se k základním znalostem o Rakousku) s možností výhry poukázky do kina ( realizaci provedl operativně Neil Wiltshire přímo v průběhu akce!) a dále to byla slovní upoutávka o probíhající soutěži prostřednictvím místního rozhlasu (realizaci provedla studentka Anežka Hanáková a pan učitel ČJ Grebeň – stylizace mluveného textu).

Všem zúčastněným kolegům patří velký dík a rovněž všem studentům, kteří po celou dobu veletrhu , v době svého pracovního a studijního volna zajišťovali hladký průběh této školní PR akce, podíleli se organizačně na přípravě , podávali aktuální informace o naší škole, předávali připravený tištěný materiál a všichni spontánně prezentovali naší školu v tom nejlepším světle.

Zvláštní dík patří :

Hana Horčicová, Alena Kotznannová, Marcela Pejcharová (organizace)

Anton Kellner, Jürgen Schachner, Neil Wiltshire ( technické zajištění)

Hana Dvořáková, Michal Grebeň, Přemysl Hrbek, Martin Kudláček, David Lukeš (prezentace školy na stánku).

Vánoční koncerty 2008

Mag. Anton Kellner / 10.12.2008

8. prosince 2008 nanejvýš úspěšně vystoupil sbor v rámci vánočního koncertu Německé školy v Praze a Rakouského gymnázia v Praze. Vedle některých vánočních písní bylo k slyšení také obtížné dílo („Dona, Dona“) z židovského kulturního kruhu.

Následujícího dne se konal již tradičně adventní koncert v hotelu Bohemia. Zde účinkovali vedle sboru také dva pianisté – Micihael Valkovič a Martin Zajíc – s jejich nejlepšími skladbami. Po mimořádně povedeném podání přišla oběma umělcům pogratulovat prezidentka českého Zeleného kříže.