Německý jazyk | Německý jazyk – příprava

Tým německého jazyka 2022/23Anglický jazyk

Tým anglického jazyka 2022/23Dějepis

 

Matematika, fyzika a informatika

Tým matematiky a fyziky 2023/24

 

Zeměpis

Tým zeměpisu 2022/23

 

Chemie a biologie

Studentky a studenti 5. ročníku staví uhlovodíky a procvičují prostorovou představivost a názvosloví ve 3D


Hudební obor a pěvecký sbor
Sociální psychologie


Podnikatelský řidičák


SPSV