Německý jazyk | Německý jazyk – příprava

Tým německého jazyka 2023/24Anglický jazyk

Tým anglického jazyka 2023/24


Španělský a francouzský jazyk

Tým 2023/24


Dějepis

 

Matematika, fyzika a informatika

Tým matematiky a fyziky 2023/24

 

Zeměpis

Tým zeměpisu 2023/24

 

Chemie a biologie

Studentky a studenti 5. ročníku staví uhlovodíky a procvičují prostorovou představivost a názvosloví ve 3D


Hudební obor a pěvecký sbor
Sociální psychologie


Podnikatelský řidičák


SPSV